“เครือข่ายยางใต้” ดันตั้งรง.ล้อ

AFP PHOTO/Christophe ARCHAMBAULT

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อต้นเดือนกันยายน 2561 เครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ได้จัดการประชุมขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหาข้อสรุป และเมื่อเร็ว ๆ นี้ นายประทบ สุขสนาน รองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ พร้อมคณะได้ยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) เพื่อให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างมาก ทั้งมีรายได้ไม่เพียงพอและมีภาระหนี้สินโดยมีข้อเรียกร้อง 8 ข้อ ได้แก่

1.ด้านราคายางพารา ให้เร่งโครงการการใช้ยางในหน่วยงานรัฐ รวมถึงสนับสนุนให้หน่วยธุรกิจการยางกลับมาดำเนินการ พร้อมทั้งดูแลตลาด โดยเปิดตลาดไทยคอมประมูลวันละ 2 ครั้ง อีกทั้งเร่งดำเนินการปรับปรุงตลาดกลางและเชื่อมโยงตลาดเครือข่ายของตลาดกลาง และสร้างโรงงานล้อยางแห่งชาติโดยใช้งบฯกลาง 2.พื้นที่ปลูกยางที่เคยได้รับการสงเคราะห์ปลูกแทน หรือบัตรสีชมพู ให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์นั้น ควรจะได้จากการจัดสรรเงินจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพาราออกนอกราชอาณาจักร (CESS)

3.การรับปุ๋ยโดยวิธีโอนสิทธิ์ผ่านการประมูล หรือให้สถาบันเกษตรกรจัดการ ต้องมีกติกา ได้แก่ การเข้าร่วมโครงการเป็นจุดจ่ายปุ๋ยต้องมีระเบียบรองรับ การจ่ายเงินเข้าสมุดบัญชีเจ้าของสวนยาง ต้องมีการกำหนดกติกาเงื่อนไข เช่น ใบเสร็จที่นำส่งพนักงานสงเคราะห์สวนยาง (พสย.) ต้องเป็นไปตามระเบียบ และต้องตั้งกรรมการสุ่มตรวจทุกสาขา เป็นต้น อีกทั้งการออกหนังสือยุติการประกาศการจัดซื้อปุ๋ยผ่านระบบ e-Bidding

4.การบริหารงานของรักษาการผู้ว่าการการยางฯ ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กระจายอำนาจ การสั่งหยุดธุรกิจไม่มีการซื้อขายทำให้เป็นอัมพาตกันหมด 5.การตั้งที่ปรึกษาของรักษาการผู้ว่าการการยางฯ ที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับที่มาของหลาย ๆ คน

6.ขอแก้ไขผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับยางทั่วประเทศ โดยให้ตรวจสอบบริษัทใหญ่ได้ขออนุญาตก่อนปี 2558 แต่ยังไม่ก่อสร้างมีจำนวนเท่าไร เพราะบริษัทเหล่านี้เอาเปรียบผู้อื่น 7.การชดเชยรายได้ให้ชาวสวนยาง และ 8.การจำนำยาง

ด้าน พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้มีการพูดคุยในบางส่วนแล้ว ขณะนี้ปัญหาต่าง ๆ ที่ตัวแทนชาวสวนยางยื่นเสนอมา บอร์ด กยท.มีแผนในการแก้ปัญหาแล้ว ขณะเดียวกันผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองรับทราบมาโดยตลอด ส่วนวิธีการแก้ไขไม่สามารถเปิดเผยได้ สำหรับแนวโน้มราคายางพารานั้น ที่ผ่านมาราคาไม่เป็นไปตามธรรมชาติ แต่รัฐบาลพยายามแก้ไข และพูดคุยกับส่วนที่เกี่ยวข้อง คิดว่าอนาคตราคายางพาราน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในที่สุด

AFP PHOTO/Christophe ARCHAMBAULT
Previous articleเศรษฐกิจอีสานทะยาน อานิสงส์ภาคเอกชน-เกษตร
Next article“กรณ์”จี้รบ.ทบทวน ปตท.ทุ่มแสนล้านซื้อหุ้นบ.ผลิตไฟฟ้า ส่อขัดรธน.ใช้อำนาจแข่งเอกชน