ชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าฯ เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ 5 ปีพลิกโฉม “โคราช”

สัมภาษณ์

เหตุการณ์กราดยิงผู้คนใจกลางย่านเศรษฐกิจในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อช่วงวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของโคราชอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ “ประชาชาติธุรกิจ” มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ “ชัชวาล วงศ์จร” ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เป็นสมัยที่ 2 ถึงผลกระทบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะนโยบายการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเรียกความเชื่อมั่นของเมืองโคราชให้กลับคืนมา พร้อมกับภารกิจในฐานะผู้นำหอการค้าที่จะนำพาสมาชิกก้าวเดินไปข้างหน้า

หาทุนช่วยแม่ค้าเทอร์มินอล 21

ชัชวาลบอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบด้านความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจแน่นอน แต่คิดว่าเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้น คงไม่กระทบมากนัก ต้องแบ่งผู้ได้รับผลกระทบออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1.ผู้ประกอบการในพื้นที่ห้างเทอร์มินอล 21 โคราช มีผลกระทบด้านการค้าขายและทางจิตใจ 2.ผู้ประกอบการ บริเวณรอบห้าง อันนี้กระทบทางด้านจิตใจ เพราะถือว่าร่วมในสถานการณ์ 3.ผู้ใช้บริการที่ประสบเหตุในพื้นที่ จะตกอยู่ในสภาวะตื่นกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 4.พนักงานของห้างร้านที่ต้องสูญเสียเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จัก และตกอยู่ในสถานการณ์อันโหดร้าย 5.คนโคราชเอง ที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะมีเหตุนี้ขึ้น ซึ่งผลกระทบระยะสั้นจะทำให้ประชาชนไม่กล้าออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในห้างต่าง ๆ คงลดลงไประยะหนึ่ง กระทบต่อ GDP ในไตรมาสแรกบ้างแต่คงไม่มากนัก

ส่วนนักท่องเที่ยวคงมีความกลัวที่จะเดินทางมาโคราช แต่เป็นเพียงระยะสั้น เพราะสถานการณ์จบเร็ว เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการกระทำของบุคคลเพียงคนเดียว มิใช่มีกระบวนการก่อการร้าย ในวันนี้ (10/2/63) ทางหอการค้าจะประชุมร่วมกับทางจังหวัดเพื่อตั้งวอร์รูม เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในส่วนคณะกรรมการหอการค้าจะมีการประชุมในสัปดาห์นี้ เพื่อพูดคุยในการช่วยเหลือเยียวยากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงการช่วยกระตุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นระบบ และจะช่วยผู้ประกอบการทางกายภาพ หาแหล่งเงินทุน สำหรับผู้ที่ต้องการสภาพคล่องในธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่

นอกจากนี้ ทางหอการค้าจะร่วมกับทางห้างเทอร์มินอล 21 ทำกิจกรรมกระตุ้นเมืองโคราช ในรูปแบบต่าง ๆ และดึงองค์กรเอกชน สมาคม ชมรม สโมสร ต่าง ๆ ทำบุญเมืองโคราช เพื่อให้บำรุงขวัญกำลังใจ จะจัดประชุมประสานสำนักงานพาณิชย์, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา, ททท.สำนักงานนครราชสีมา จัดกิจกรรมลงพื้นที่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาท่องเที่ยวและใช้บริการในตัวเมืองโคราชร่วมกัน

5 ปีอินฟราฯใหญ่พลิกโฉมโคราช

ประธานหอการค้าบอกต่อไปว่า ปี 2562 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวไปบ้าง ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก ค่าเงินบาทที่แข็งตัว ซึ่งได้รับผลกระทบในทุกประเทศ แม้แต่ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างจีนเอง ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ถือว่ามีความโชคดีกว่าจังหวัดอื่น ๆ คือ จังหวัดเรามีโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (infrastructure) ของรัฐบาล ทั้งโครงการมอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ถนนวงแหวน และอีกหลายโครงการที่กำลังพัฒนาและก่อสร้างในขณะนี้ เชื่อว่าอนาคตโคราชอีก 5 ปี การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินอยู่จะเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จะทำให้เมืองโคราชพลิกโฉม และคนโคราชต้องพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2563 ปีนี้ผมคาดว่าจะเติบโตขึ้น เพราะปี 2562 เศรษฐกิจถือว่าลดลงมากพอสมควรแล้ว แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาครัฐว่าจะมีมาตรการอะไรมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนหรือไม่

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ประชาชนต้องรู้จักระมัดระวังในการใช้จ่าย เนื่องจากสภาพคล่องลดลง นักลงทุนเองต้องมีความรอบคอบในการลงทุน ส่วนมาตรการการขึ้นค่าแรงของรัฐบาลเชื่อว่าไม่ใช่ทางออกสุดท้าย แต่รัฐบาลคงมุ่งพัฒนาฝีมือแรงงาน เพราะผู้ประกอบการต้องการลูกจ้างที่มีฝีมือแรงงาน และสามารถจ้างได้สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลประกาศด้วย

ภาคธุรกิจที่ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจด้านสุขภาพ ความงาม อิเล็กทรอนิกส์ platform ส่วนธุรกิจที่ดำเนินอยู่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา ส่วนธุรกิจที่มีแนวโน้มลดลง เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

ดันเส้นทางบินโคราช-ต่างประเทศ

ในส่วนของการท่องเที่ยว โคราชถึงแม้จะมีตัวเลขที่เติบโตขึ้น แต่ยังจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน เพราะโคราชมีการท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งด้านเกษตรกรรม ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ, ประเพณีวัฒนธรรม อาหารการกิน ฯลฯ เราต้องสร้าง story ขึ้นมาขายนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนนอกพื้นที่ ทั้งภาครัฐ และเอกชนต้องช่วยกัน ต้องจับมือกันบุกเบิกให้โคราชมี story ท่องเที่ยวให้มากขึ้น ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่าการท่องเที่ยวอีกแล้ว เพราะเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวจะตกสู่ประชาชนโดยตรง ชุมชนจะมีความเติบโต และเกิดการจับจ่ายหมุนเวียนต่อไปอีกหลายด้าน เพราะถ้าประชาชนมีเงินแล้ว จะเกิดการใช้จ่ายทำให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านอื่นต่อไปอีกแบบไม่จำกัด

สำหรับการผลักดันโคราชให้มีสายการบิน คณะกรรมการหอการค้ายืนยันว่า เราจะต้องมีความพยายามที่จะขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ ยังมีการติดต่อกับสายการบินต่างประเทศ เพื่อหาช่องทางเปิดทำการบินเชื่อมระหว่างประเทศ เช่น เวียดนาม จีน เมียนมา กัมพูชา ลาว ถ้าทำได้จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีแรงส่งดีมาก ๆ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะที่ผ่านมาเป็นการทำงานโดยภาคเอกชน แต่รัฐบาลยังขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง การตัดสินใจยังไม่เต็มที่

ผนึก 32 อำเภอจัดงานหนุน ศก.

ในปีนี้ผมอยากให้จังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรมในด้านการค้าขายมากงขึ้น โดยผนึกกำลังทั้ง 32 อำเภอ นำของดีประจำอำเภอมาออกงานให้เป็นงานใหญ่ประจำจังหวัดคล้ายกับงานเทศกาลอาหารย่าง อยากให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ให้ได้

ส่วนงานแสดงสินค้าจากเมืองกว่างโจว ตามที่ตั้งเป้าไว้จะจัดเดือนกรกฎาคมนี้ แต่ขั้นตอนการพูดคุยกับต่างประเทศอาจจะต้องใช้เวลา ขณะนี้กำลังของบฯพิเศษจากจังหวัด งานนี้จะส่งผลดีต่อจังหวัดนครราชสีมา ผมคิดอยู่เสมอว่าทำอย่างไรจะให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในโคราชให้มากที่สุด ทั้งในด้านการค้าขาย หรือในด้านบันเทิง ผมอยากทำให้โคราชมีชีวิตชีวาในยามค่ำคืน อาจจะจัดโซนสถานบันเทิง ซึ่งต้องพูดคุยกับหลายหน่วยงานทั้งผู้ว่าฯ, นายกเทศมนตรี, นายก อบจ. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ

โคราชถือว่าเป็นจังหวัดที่โชคดีจังหวัดหนึ่ง ถึงแม้ปี 2562 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงชะลอตัว แต่ก็มีผู้ประกอบการทุนใหญ่ในระดับประเทศ มองเห็นโอกาสว่าในอนาคตข้างหน้าโคราชจะต้องเติบโตแตกต่างจากวันนี้แน่นอน เราจึงเห็นภาพการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น คอนโดฯ โรงแรม สถานศึกษา โรงพยาบาล ซึ่งพุ่งเป้าการลงทุนมาที่จังหวัดนครราชสีมา หลายโครงการดำเนินการก่อสร้างแล้ว และหลายโครงการอยู่ในแผนการก่อสร้าง อาจจะยังไม่สร้างวันนี้แต่หลายแห่งจับจองซื้อที่ดินไว้รอแล้ว

“สำหรับภาคธุรกิจเอง คนโคราชต้องสามัคคีรวมพลังกันในการสร้างเมือง ไม่ใช่รอแต่ภาครัฐ ผมและคณะกรรมการชุดนี้ยืนยันว่าเราทำงานอย่างเต็มที่ เป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาจังหวัดด้วยมือของเราเอง สำหรับท่านใดที่มีข้อเสนอสามารถเสนอแนะนำได้ นโยบายที่คณะกรรมการได้ทำลงไปอาจจะไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุด ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันเสนอแนะสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์กับชาวโคราช เพื่อชาวโคราชจะได้เจริญเติบโตไปด้วยกัน”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ