ประชุมด่วน! ชี้ชะตาเปิด-ไม่เปิด ”ตลาดทะเลไทย” สมุทรสาคร

ตลาดทะเลไทย

คณะกรรมการโรคติดต่อสมุทรสาครทุบโต๊ะไม่ให้เปิด ”ตลาดทะเลไทย” 4 ม.ค. ชมรมผู้ค้ากุ้ง-ปลา ร้องทบทวนมติเย็นนี้

นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานสหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย จำกัด และประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และกรรมการที่ปรึกษาสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เปิดเผย ”ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เย็นวานนี้(2ม.ค.63)ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครได้แจ้งมายังสหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัยฯจะให้ชะลอการเปิดตลาดทะเลไทยออกไป จากที่กำหนดจะเปิดในวันที่ 4 มกราคม 2563

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครในเย็นนี้(3ม.ค.64) ทางสหกรณ์ฯจะทำหนังสือร้องเรียนเข้าไปขอให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าว เนื่องจากการหยุดซื้อขายอาหารทะเลที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบตลอดห่วงโซ่อุปทานนับหมื่นล้านบาท

“ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ชาวประมง ต่างได้รับความเดือดร้อนกันอย่างหนักจากการปิดตลาดทะเลไทย”

นายอำไพ กล่าวต่อไปว่า เย็นวันนี้(3ม.ค.64) ทางชมรมผู้ค้ากุ้งจังหวัดสมุทรสาคร และชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาครจะเข้าไปชี้แจงถึงมาตรการสาธารณสุขต่างๆ ที่เตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไว้อย่างเข้มงวด ตั้งแต่รถที่จะเข้ามามีประตูพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

Advertisment

ผู้ที่จะเข้ามาซื้อ-ขายในตลาดทะเลไทยจะต้องปฏิบัติ

1.ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไว้ จะเชิญออกจากตลาดทะเลไทยทันที

2.ผู้ซื้อ ผู้ขายที่เข้ามาทำการซื้อขายในตลาดทะเลไทยเป็นประจำจะต้องมีบัตรผ่านเข้าออกที่ออกโดยขมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร และชมรมผู้ขายปลาสมุทรสาคร

3.ผู้ที่นำกุ้งและปลามาส่งที่แพกุ้ง แพปลาที่ตลาดทะเลไทยจะต้องสามารถแสดงใบผ่านการตรวจว่าปลอดเชื้อโรคโควิด-19

Advertisment

4.ผู้ซื้อรายย่อยที่เข้ามาไม่ประจำ ต้องสามารถแสดงใบผ่านการตรวจว่าปลอดเชื้อโรคโควิด-19