“สมุทรสาคร” แชมป์โรงงานใหม่ ทุนรวมเฉียด 1.3 พันล้าน

โรงงานผลิต-ส่งออก
ดาต้าภูธร

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยข้อมูลว่าช่วงเดือนพฤษจิกายน 2564 ได้มีการอนุญาตให้โรงงานประกอบกิจการ จำนวน 46 โรงงาน เงินลงทุน 4,969.32 ล้านบาท คนงานรวม 2,666 คน เป็นชาย1,604 คน และหญิง 1,062 คน

โดยในจังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตเป็นอันดับที่ 1 จำนวน 33 แห่ง เงินทุนรวม 1,382.878 ล้านบาท คนงานรวม 1,153 คน โดยมีโรงงานที่มีเงินทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ 1.บริษัท แพชชั่น อัลติเมทแคสติ้ง จำกัด

               

ประกอบกิจการหลอมหล่อเหล็กและผลิตชิ้นงานจากเหล็กตั้งอยู่ที่ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เครื่องจักร 6,950 แรงม้า เงินทุน 303,000,000 บาท

2.บริษัท สยาม เฮฮเบิล เทค จำกัด ประกอบกิจการผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและยาสำเร็จรูปจากสมุนไพร ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เครื่องจักร 433.25 แรงม้า เงินทุน 260,000,000 บาท

และ 3.บริษัท อินฟินิตี้ สปินนิ่ง จำกัด ประกอบกิจการผลิตถุงพลาสติก ผลิตผ้าใบพลาสติก รวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และบดย่อยพลาสติก ตั้งอยู่ที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เครื่องจักร 1,330.6 แรงม้า เงินทุน 115,000,000 บาท

Advertisement

รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาต 20 แห่ง เงินทุนรวม 1,212.635 ล้านบาท คนงานรวม 1,777 คน รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 10 แห่ง เงินทุนรวม 332.9 ล้านบาท

คนงานรวม 211 คน ถัดมาคือ จังหวัดระยอง มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 9 แห่ง เงินทุนรวม 528.4 ล้านบาท คนงานรวม 243 คน และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 8 แห่ง มีทุนรวม 926.29 ล้านบาทตามลำดับ

หากเทียบในจำนวนทุนของโรงงาน พบว่า อันดับ 1 คือ จังหวัดสระบุรี มีทุนรวม 1,431.33 ล้านบาท โรงงานที่มีทุนมากที่สุดเป็นของบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.วังม่วง จ.สระบุรี

และมีสำนักงานหลักอยู่ที่เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประกอบกิจการผลิตนมข้น นมระเหย นมสดสเตอริไลซ์ นมยูเอชที เครื่องดื่มยูเอชที นมถั่ว เครื่องจักร 14,999.37 แรงม้า เงินทุน 1,302,000,000 บาท มีคนงาน 124 คน รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสาคร มีทุน 1,382.88 ล้านบาทโรงงานที่มีทุนมากที่สุดเป็นของบริษัท แพชชั่น อัลติเมท แคสติ้ง จำกัด

Advertisement

ประกอบกิจการหลอมหล่อเหล็กและผลิตชิ้นงานจากเหล็ก ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เครื่องจักร 6,950 แรงม้า เงินทุน 303,000,000 บาท และจังหวัดชลบุรี มีทุนรวม 1,212.64 ล้านบาท

โรงงานที่มีทุนมากที่สุดเป็นของบริษัท ฮัวเหม่ย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ประกอบกิจการปั๊มงานโลหะขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์จากโลหะ เครื่องจักร3,956.08 แรงม้า เงินทุน 472,000,000 บาท มีคนงาน 780 คน