สมาคม รพ.เอกชน เคาะวัคซีนโมเดอร์นา 2 เข็ม 3,800 บาท ราคาเดียวทั่วประเทศ

สมาคม รพ.เอกชน เคาะราคาวัคซีนโมเดอร์นาเข็มละ 1,900 บาท ครบ 2 เข็ม 3,800 บาท ทุก รพ.จะใช้อัตราเดียวกันทั้งหมด คาดเข้าไทยล็อตแรก ต.ค. นี้

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในการประชุมมีมติกำหนดราคากลางค่าบริการวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” ราคาเข็มละ 1,900 บาท หรือครบ 2 โดส จำนวน 2 เข็ม ราคา 3,800 บาท เป็นราคารวมค่าวัคซีนและค่าบริการของโรงพยาบาล ควบค่าประกันวัคซีนโควิด-19 โดยทุก รพ.จะใช้อัตราเดียวกันทั้งหมด

โดยการสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นา จะซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม (อภ.) 10 ล้านโดส ซึ่งจะทยอยเข้ามาจำนวน 3 ครั้ง ล็อตแรก 4 ล้านโดสช่วงเดือน ต.ค.64 และอีก 1 ล้านโดสช่วงต้นปี 65 และที่เหลือ 5 ล้านโดส จะทยอยเข้ามาต่อเนื่อง