หมอธีระวัฒน์เผยผลศึกษาวัคซีน mRNA เข็ม 4 เทียบเข็ม 3 ในผู้สูงอายุ

หมอธีระวัฒน์

หมอธีระวัฒน์ เปิดเผยผลการศึกษาวัคซีนชนิด mRNA เข็ม 4 เทียบ เข็ม 3 ในผู้สูงอายุ พบยังป้องกันอาการหนักได้

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงผลการศึกษาวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 4 ชนิด mRNA ต่อเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์กลายพันธุ์โอมิครอน

ข้อความโพสต์ดังกล่าวระบุว่า ผลการศึกษาเข็มสี่ mRNA มีประโยชน์ ในผู้สูงอายุเฉลี่ย 80 ปี กันติดไม่ดีนัก กันอาการหนักยังได้ผล แม้เทียบเข็มต่อเข็มไม่มากเท่าเมื่อสมัยเดลต้าก็ตาม

ผลการศึกษาการฉีดเข็มที่สี่ ของ Moderna ต่อโอมิครอน (ช่วงระยะต้น ตั้งแต่ธันวาคม-เมษายน 2565) ในคนอายุเฉลี่ยประมาณ 84 ปีในสถานดูแลคนชราระยะยาว

เมื่อเทียบกับคนฉีดสามเข็มนานกว่า 84 วันขึ้นไป เข็มที่สี่ มีประสิทธิผลมากกว่าสามเข็ม ในการป้องกันการติดเชื้อ 16% ในการกันการเกิดอาการ 20% ในการกันอาการหนักเข้าโรงพยาบาล 29% รายงาน 6/7/65 ในวารสาร british medical journal จากการศึกษาในแคนาดา

ผลการศึกษาเข็มที่สี่ของวัคซีนไฟเซอร์ ในวารสาร JAMA 23/6/65 จากอิสราเอล ในช่วงเวลาใกล้กันและได้ผลคล้ายกัน

ในกลุ่มอายุเฉลี่ยประมาณ 80 ปี และระยะติดตามประมาณ 73 วัน สี่เข็มประมาณ 24,000 คนได้สามเข็มประมาณ 19,000 คน เข้าโรงพยาบาลเพราะอาการเบาถึงปานกลาง 217 ต่อ 493 เข้าโรงพยาบาลเพราะอาการหนัก 108 ต่อ 259 เสียชีวิต 39 ต่อ 85

ข้อมูล การฉีดเข็มกระตุ้น