ชาติพัฒนากล้า เปิดตัวทีมเศรษฐกิจตัวท็อป แย้มนโยบายแก้ปัญหาเร่งด่วน

พรรคชาติพัฒนากล้า ทีมเศรษฐกิจ

พรรคชาติพัฒนากล้า จ่อเปิดนโยบายเร่งด่วนแก้หนี้สิน ค่าน้ำมัน-ค่าไฟฟ้าแพง ปลายปีนี้ ฟุ้ง ทีมเศรษฐกิจตัวท็อป ไม่น้อยหน้าพรรคอื่น

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ที่พรรคชาติพัฒนากล้า นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรค และคณะผู้บริหารพรรคพร้อมทีมนโยบาย ประชุมเตรียมความพร้อมนโยบายพรรคที่จะสื่อสารออกต่อสาธารณะปลายปีนี้เตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น

นายกรณ์ กล่าวว่า หลังจากที่มีการปรับทัพพรรคชาติพัฒนากล้า เป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว เรามีความตั้งใจช่วยบ้านเมือง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย สร้างโอกาส สร้างรายได้เพิ่มให้กับประเทศชาติและประชาชน จึงเอาแนวความคิดทางนโนบายของทั้งสองพรรคเดิม ที่เคยมีขับเคลื่อนนโยบายไว้ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนของพรรคต่อไป

นายกรณ์ กล่าวว่า ได้สรุปแนวทางคือ 1.ประเด็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องแก้ไขโดยเร็ว เช่น ราคาน้ำมันแพง ค่าไฟแพง ปัญหาหนี้สิน และ 2.การสร้างโอกาสระยะยาวให้กับประชาชน บนหลักการวิเคราะห์แนวโน้มโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ต้องผลักดันจุดแข็งของประเทศ เสริมสร้างให้ดีกว่าเดิม เพื่อเป็นโอกาสสร้างรายได้ โดยไม่เกินปลายปีนี้ เราจะเริ่มเปิดแนวความคิดของชาติพัฒนากล้า ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้

“เรามีแนวความคิดดีๆ หลายเรื่อง ซึ่งต้องอาศัย ความกล้าเป็นตัวแทนของประชาชน ในการต่อสู้กับโครงสร้างหรือระบบที่เป็นตัวถ่วงโอกาสของประชาชน ต้องอาศัยพลังทางการเมือง ซึ่งเป็นสาเหตุที่เรามาจับมือกัน เพื่อมีพลังที่มากขึ้น ในการที่ปลดล็อกโครงสร้างที่ล้าหลังมานาน และปลดแอกประชาชน เพิ่มโอกาสในการหารายได้ในอนาคต” นายกรณ์ กล่าว

นายกรณ์ กล่าวว่า พรรคชาติพัฒนากล้า เป็นการผสมผสานระหว่างรุ่นใหญ่กับรุ่นใหม่ มีทั้งมิติประสบการณ์ ทักษะทางการเมือง และความรู้ทางเศรษฐกิจ แม้ไม่ใช่พรรคใหญ่ที่สุด แต่มั่นใจว่าทีมเศรษฐกิจพรรคชาติพัฒนากล้า เป็นทีมเศรษฐกิจผสมผสานที่ดีไม่แพ้ใคร ตั้งแต่ความรู้ของรุ่นใหม่ มีความเข้าใจในเทคโนโลยี และโอกาสทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ไปจนการคลัง

“รุ่นใหญ่ในทีมมีทั้งอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเศรษฐกิจ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจเกือบครบทุกกระทรวง รวมไปถึงนักวิชาการ ผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ มารวมตัวกันพร้อมอย่างเต็มที่ ที่จะขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของพรรค เพื่อช่วยเหลือประชาชน” นายกรณ์ กล่าว