ประวัติ 3 รัฐมนตรีใหม่ ชิงเสียง 4 เดือน ก่อนเลือกตั้ง  

จะว่าเร็วก็ไม่เร็ว จะว่าช้าก็ไม่ช้า หลังจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่างลง 3 ตำแหน่ง 

ทันทีที่ พล.อ.ประยุทธ์ ยอมปริปากเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ และคล้อยหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 7 ต่อ 2 วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ 

เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ 3 ราย 

1.นายธนกร วังบุญคงชนะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2.นายสุนทร ปานแสงทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 3.นายนริศ ขำนุรักษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

Advertisement

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โปรไฟล์ในวิกิพีเดียนายธนกร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เขาสานฝันวัยเด็กอยู่ 103 วัน ก็ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีป้าย

ธนกร อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์ 2 และโฆษกประจำศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ในช่วงสั้น ๆ 

เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการ รมว.คลัง-นายอุตตม สาวนายน และเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี-นายอนุชา นาคาศัย อดีตโฆษกพรรคพลังประชารัฐและอดีตโฆษกกลุ่มสามมิตร 

Advertisement

เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2516 ที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก 

ปริญญาโท จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

จบหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 และหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 2

Advertisement

ประวัติส่วนตัวมี “ดร.แคทลีน มาลีนนท์” ทายาทรุ่น 3 แห่งอาณาจักรมาลีนนท์ เป็นหวานใจ 

วีรกรรมทางการเมืองในทำเนียบรัฐบาล-พรรคพลังประชารัฐ นายธนกร ชื่อเล่นว่า “ดร.แด็ก” อดีตโฆษกพรรคพลังประชารัฐ-โฆษกรัฐบาลปากจัด-ปากแจ๋ว ขึ้นชื่อเป็น 1 ใน “องครักษ์พิทักษ์ลุงตู่” อันดับต้น ๆ

ธนกรฝึกปรือวิทยายุทธ์ทางการเมืองกับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำกลุ่มสามมิตร ตั้งแต่อยู่พรรคมัชฌิมาธิปไตย ชิมลางสนามเลือกตั้งเมื่อปี 2550 ลงสมัคร ส.ส.กทม.แต่สอบตก 

อีกครั้งในการเลือกตั้งปี’54 ในสีเสื้อภูมิใจไทย อยู่ในบัญชี ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับที่ 38 แต่ไปไม่ถึงฝั่งฝัน 

ธนกรกลับคืนสู่สนามการเมืองอีกหลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557-หมดยุค คสช.เต็มใบ ในนามกลุ่มสามมิตร 1 ในก๊กที่ใหญ่ที่สุดในพรรคพลังประชารัฐขณะนั้น 

การขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายธนกร จะมาแบ่งเบาภาระงานของนายอนุชา-รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐอีกแรง

ที่สำคัญ คือ ได้กลับมาช่วยงานใกล้ชิด พล.อ.ประยุทธ์อีกครั้ง ถือว่าพลิกโผอยู่พอสมควร เพราะจะถือว่าเป็นโควตาภาคใต้ก็ไม่เชิง ยิ่งนายธนกรมีข่าวไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติ กลายเป็นว่าโควตาถูก พล.อ.ประยุทธ์ริบไปเป็นโควตากลางโดยปริยาย 

คนที่สอง นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โควตารัฐมนตรี ส.ส.กลุ่มปากน้ำของพรรคพลังประชารัฐ และเป็นร่างทรง เอ๋-ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม หัวหน้ากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า 

สุนทรเคยดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีหวานใจเอ๋-ชนม์สวัสดิ์ มาดามตู่-นันทิดา แก้วบัวสาย เป็นนายก อบจ.สมุทรปราการ

สมัยที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

คนสุดท้าย นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์-ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์  5 สมัย 1 เดียวของที่รอดมาจากห่ากระสุนในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562

เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2503 ที่บ้านลำธาร์ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สังกัดพรรคการเมือง คือ พรรคความหวังใหม่ แต่สอบตกในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535 

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชั้นอนุปริญญา สาขาวิชาการป่าไม้ จากโรงเรียนการป่าไม้ จังหวัดแพร่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาเอก Doctor of Public Administration (DPA) จาก Southwestern University ประเทศฟิลิปปินส์ 

เข้าชิงตำแหน่งรัฐมนตรีในโควตาภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์ครั้งแรก แต่แพ้โหวตให้กับ นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์-ส.ส.สุราษฎร์ธานี 

ครั้งที่สอง นายนริศสมหวัง ได้นั่ง รมช.มหาดไทย แทนนายนิพนธ์ บุญญามณี ที่ออกไป หลังจากถูกดองมา 7 สัปดาห์พอดี นับตั้งแต่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค กำชื่อ ว่าที่ รมช.มหาดไทย ใส่มือ พล.อ.ประยุทธ์ จนต้องออกมาทวงดัง ๆ

สมัยนายนิพนธ์เป็น รมช.มหาดไทย ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล กรมที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปานครหลวง และองค์การจัดการน้ำเสีย

เมื่อกฎหมายเลือกตั้งผ่านด่านศาลรัฐธรรมนูญด้วยมติเสียงข้างมาก เป็นจุดสตาร์ตของการนับถอยหลังอีก 4 เดือน ครบวาระ