เช็กลิสต์ ส.ส.พลังประชารัฐ ก๊กไหนอยู่ ก๊กไหนย้ายพรรค

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ว่ากันว่าพรรคพลังประชารัฐ พรรคใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 1 ของพรรครัฐบาล และพรรคที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 จากทุกพรรคที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 จะกลายเป็นพรรคต่ำกว่าครึ่งร้อย

การไปปรากฏตัวของ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐในอีเวนต์ทางการเมืองต่าง ๆ ประกอบการความชัดเจนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคพลังประชารัฐ ว่าจะอยู่หรือย้ายพรรค ตอกย้ำพรรคแตก

เช็กชื่อ-เช็กลิสต์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐใครอยู่-ใครไป ขณะนี้ ประกอบด้วย

กลุ่มที่อยู่พลังประชารัฐ

1.กลุ่มเพชรบูรณ์

-นายสันติ พร้อมพัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

-น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ เพชรบูรณ์ เขต 1

-นายจักรัตน์ พั้วช่วย เพชรบูรณ์ เขต 2

-นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ เพชรบูรณ์ เขต 3

-นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เพชรบูรณ์ เขต 4

-นายเอี่ยม ทองใจสด เพชรบูรณ์ เขต 5

2. บ้านใหญ่รัตนเศรษฐ

-นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

-นางวลัยพร รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

-นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ นครราชสีมา เขต 4

-นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ นครราชสีมา เขต 6

-นางทัศนียา รัตนเศรษฐ นครราชสีมา เขต 7

3.บ้านป่ารอยต่อ

-นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ

4.บ้านใหญ่อัศวเหม-กลุ่มปากน้ำ (สมุทรปราการก้าวหน้า)

-นายต่อศักดิ์ อัศวเหม ส.ส.บัญชีรายชื่อ

-นายอัครวัฒน์ อัศวเหม สมุทรปราการ เขต 1

-นายยงยุทธ สุวรรณบุตร สมุทรปราการ เขต 2 กลุ่มปากน้ำ

-น.ส.ภริม พูลเจริญ สมุทรปราการ เขต 3

-นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมุทรปราการ เขต 5

-นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ สมุทรปราการ เขต 6

5.กลุ่มวราเทพ

-นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ กำแพงเพชร เขต 2

-นายอนันต์ ผลอำนวย กำแพงเพชร เขต 3

-นายปริญญา ฤกษ์หร่าย กำแพงเพชร เขต 4

6.กลุ่มปากน้ำโพ

-นายภิญโญ นิโรจน์ นครสวรรค์ เขต 1

-นายวีระกร คำประกอบ นครสวรรค์ เขต 2

-นายสัญญา นิลสุพรรณ นครสวรรค์ เขต 3

-นายนิโรธ สุนทรเลขา นครสวรรค์ เขต 6

7.กลุ่มบ้านใหญ่เทียนทอง

-นายฐานิสร์ เทียนทอง สระแก้ว เขต 1

-น.ส.ตรีนุช เทียนทอง สระแก้ว เขต 2

-นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สระแก้ว เขต 3

8.กลุ่ม ส.ส.ใต้สายลุงป้อม

-นายนิพันธ์ ศิริธร ตรัง เขต 1

-นายรงค์ บุญสวยขวัญ นครศรีธรรมราช เขต 1

-นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง นครศรีธรรมราช เขต 2

-นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ นราธิวาส เขต 2

-นายสุทา ประทีป ณ ถลาง ภูเก็ต เขต 1

-นายนัทธี ถิ่นสาคู ภูเก็ต เขต 2

-นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ยะลา เขต 1

กลุ่มรอดูสถานการณ์-แทงกั๊ก

1.กลุ่มสามมิตร

-นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ส.ส.บัญชีรายชื่อ

-นายอนุชา นาคาศัย ชัยนาท ชัยนาท เขต 1

-นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

-นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ สุโขทัย เขต 1 น้องสาวนายสมศักดิ์

-นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง สุโขทัย เขต 2

2.กลุ่มท่อส่ง

-นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สิงห์บุรี เขต 1 น้องชายนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส

กลุ่มย้ายพรรค

1.กลุ่มเพื่อนธนกร-ส.ส.ใต้

-นายธนกร วงบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

-นายสายัณห์ ยุติธรรม นครศรีธรรมราช เขต 7

-นายศาตรา ศรีปาน สงขลา เขต 2

-นายพยม พรหมเพชร สงขลา เขต 3

-ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี สงขลา เขต 4

-นายวัชระ ยาวอหะซัน นราธิวาส เขต 1

2.กลุ่มกทม.

-น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ

-น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์

-นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา

-น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์

-นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์

-น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์

-นายชาญวิทย์ วิภูศิริ

-นายศิริพงษ์ รัสมี กลุ่มดาวฤกษ์

-นายจักพันธ์ พรนิมิต

3.กลุ่มเพื่อนเนวินภาคสอง

-นายสมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ชัยภูมิ เขต 3

-นายมณเฑียร สงฆ์ประชา ชัยนาท เขต 2

-พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ กาญจนบุรี เขต 1

-นายสมเกียรติ วอนเพียร กาญจนบุรี เขต 2

-นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ กาญจนบุรี เขต 4

-นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ กาญจนบุรี เขต 5

-นายประทวน สุทธิอำนวยเดช ลพบุรี เขต 1

-นายกฤษณ์ แก้วอยู่ เพชรบุรี เขต 1

-นายสุชาติ อุสาหะ เพชรบุรี เขต 3

-นายอนุชา น้อยวงศ์ พิษณุโลก เขต 3

4.กลุ่มบ้านริมน้ำ

-นายสุชาติ ตันเจริญ ฉะเชิงเทรา เขต 3

5.กลุ่มซุ้มมังกรน้ำเค็ม (ไม่นับนายอนุมัติ สูสารอ ปัตตานี เขต 3 พรรคประชาชาติ)

-นายสุชาติ ชมกลิ่น ชลบุรี เขต 1

-นายรณเทพ อนุวัฒน์ ชลบุรี เขต 3

-นายสมพงษ์ โสภณ ระยอง เขต 4

-นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ นครปฐม เขต 4

-น.ส.ไพริน เทียนสุวรรณ สมุทรปราการ เขต 7

-นายสมบัติ อำนาคะ สระบุรี เขต 2

-พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา จันทบุรี เขต 1

-นายสาธิต อุ๋ยตระกูล เพชรบุรี เขต 2

-นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา เขต 2

-น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ราชบุรี เขต 1

-นายประสิทธิ์ มะหะหมัด ส.ส.กทม.

6.กลุ่มย้ายขั้ว

-ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง ชลบุรี เขต 2

-นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ชลบุรี เขต 4

แหล่งข่าวที่จำแนกบัญชีรายชื่อ-จัดกลุ่ม ส.ส.รอบล่าสุด ระบุว่าทั้งหมดเป็นเพียงแค่ดราฟต์แรกเท่านั้น ยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงในล็อกที่สอง โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง หลังการยุบสภาก่อนหมดวาระรัฐบาล