ครม.ไฟเขียว 21 มกราคมของทุกปี เป็น วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน

ทางม้าลาย

ครม.ไฟเขียว วันที่ 21 ม.ค.ของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” หยุดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ไม่ซ้ำรอยรถชนคนข้ามทางม้าลาย

วันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 21 มกราคมของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เสนอ เพื่อหยุดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถชนคนข้ามทางม้าลายเกิดขึ้นซ้ำอีก

และเพื่อกระตุ้นเตือน สร้างความตระหนักให้มีจิตสำนึกรักความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ทุกเพศ ทุกวัย และผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท ตลอดจนส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนขึ้นอีก

“ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนเป็นเรื่องที่รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ เมื่อได้รับข้อเสนอและได้หารือกับ น.พ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ในประเด็นการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จึงเล็งเห็นว่าการพิจารณาจัดการรณรงค์และกำหนดวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนจะเป็นมาตรการเสริมส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัย” น.ส.ทิพานันกล่าว

น.ส.ทิพานันกล่าวว่า และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ สร้างความตระหนักกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้ถนนและผู้ขับขี่ยานพาหนะเกิดจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จึงกำชับให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทาง มาตรการ การจัดกิจกรรมในการดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุให้มีความชัดเจน จริงจัง และต่อเนื่อง

โดยเฉพาะมาตรฐานในการปฏิบัติและความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่รัฐในการจับกุมหรือการลงโทษผู้กระทำผิดหรือกระทำผิดซ้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และยังให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการเพื่อให้อุบัติเหตุและการสูญเสียทางถนนลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย” น.ส.ทิพานันกล่าว