เช็กเบอร์ผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล ครบ 33 เขต

พรรคก้าวไกล ทิม พิธา
ภาพจากศูนย์ภาพเครือมติชน

เช็กหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล ครบ 33 เขต ได้ที่นี่

วันที่ 3 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคก้าวไกลได้เปิดเผยหมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ทั้ง 33 คน 33 เขต 33 หมายเลข ดังนี้

เขต 1 ปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ เบอร์ 5

เขต 2 ธิษะณา ชุณหะวัณ เบอร์ 13

เขต 3 จรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ เบอร์ 4

เขต 4 ภัณฑิล น่วมเจิม เบอร์ 2

เขต 5 เฉลิมชัย กุลาเลิศ เบอร์ 12

เขต 6 กันตภณ ดวงอัมพร เบอร์ 3

เขต 7 ภัสริน รามวงศ์ เบอร์ 7

เขต 8 ชยพล สท้อนดี เบอร์ 5

เขต 9 ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ เบอร์ 10

เขต 10 เอกราช อุดมอำนวย เบอร์ 6

เขต 11 ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ เบอร์ 3

เขต 12 ภูริวรรธก์ ใจสำราญ เบอร์ 5

เขต 13 ธนเดช เพ็งสุข เบอร์ 7

เขต 14 สิริลภัส กองตระการ เบอร์ 9

เขต 15 วิทวัส ติชะวาณิชย์ เบอร์ 6

เขต 16 พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ เบอร์ 8

เขต 17 วีรวุธ รักเที่ยง เบอร์ 7

เขต 18 ธีรัจชัย พันธุมาศ เบอร์ 8

เขต 19 กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ เบอร์ 5

เขต 20 ชุมพล หลักคำ เบอร์ 9

เขต 21 ณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ เบอร์ 7

เขต 22 สุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ เบอร์ 8

เขต 23 ปิยรัฐ จงเทพ เบอร์ 11

เขต 24 เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เบอร์ 9

เขต 25 แอนศิริ วลัยกนก เบอร์ 9

เขต 26 ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ เบอร์ 11

เขต 27 ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ เบอร์ 1

เขต 28 รักชนก ศรีนอก เบอร์ 4

เขต 29 ทิสรัตน์ เลาหพล เบอร์ 8

เขต 30 ธัญธร ธนินวัฒนาธร เบอร์ 4

เขต 31 สิริน สงวนสิน เบอร์ 13

เขต 32 ปวิตรา จิตตกิจ เบอร์ 9


เขต 33 พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ เบอร์ 6