ประวิตร ลงนาม ตั้ง พัชรวาท เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ

พล.อ.ประวิตร

ประวิตร ลงนามคำสั่ง ฉบับแรก ตั้ง บิ๊กป๊อด-พัชรวาท นั่ง ประธานที่ปรึกษาพลังประชารัฐ – ตั้ง วราเทพ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพรรค

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 นายไพบูลย์ แถลงข่าวผลการประชุม ว่า กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่เป็นต้นไป โดยพล.อ.ประวิตร ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรค จำนวน 383 คะแนน

นายไพบูลย์กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอีกครั้ง ได้ลงนามคำสั่งฉบับแรก ที่ 113/2566 เรื่อง แต่งตั้งพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ เป็นประธานที่ปรึกษาพรรค โดยให้มีผลในวันนี้  นอกจากนี้ยังลงนามในคำสั่ง ที่ 114/2566 เรื่อง แต่งตั้ง นายวราเทพ รัตนากร เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพรรคพลังประชารัฐ

“การเลือกหัวหน้าพรรคในครั้งนี้ เพื่อให้พรรคพลังประชารัฐดำเนินการไปตามแนวทางของพรรคได้อย่างเข้มแข็ง และมั่นคง พร้อมกันนั้นก็เป็นการยืนยันสยบข่าวลือทั้งหลายที่ว่าท่านหัวหน้าพรรคจะไม่ดูแลในฐานะหัวหน้าพรรคต่อไปนั้น จะได้สยบข่าวลือให้จบสิ้นในวันนี้ วันนี้ชัดเจนว่า ท่านจะดูแลในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไปตลอด”นายไพบูลย์กล่าว

สำหรับรายนามคณะกรรมการบริหารพรรค 26 คน ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ดังนี้

 1. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค
 2. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรค
 3. นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค
 4. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรค
 5. นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค
 6. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รองหัวหน้าพรรค
 7. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค
 8. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค
 9. พลเอกกฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 10. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรค
 11. นายยงยุทธ สุวรรณบุตร กรรมการบริหารพรรค
 12. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร กรรมการบริหารพรรค
 13. นายสกลธี ภัททิยกุล กรรมการบริหารพรรค
 14. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ กรรมการบริหารพรรค
 15. นายอภิชัย เตชะอุบล กรรมการบริหารพรรค
 16. นายอัครวัฒน์ อัศวเหม กรรมการบริหารพรรค
 17. นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา กรรมการบริหารพรรค
 18. นายไผ่ ลิกค์ กรรมการบริหารพรรค
 19. นายสุธรรม จริตงาม กรรมการบริหารพรรค
 20. นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ กรรมการบริหารพรรค
 21. นางสาวกาญจนา จังหวะ กรรมการบริหารพรรค

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ