รวมไทยสร้างชาติ ไม่มีลุงแล้ว แบะท่าไม่มีเงื่อนไขเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทย

ธนกร วังบุญคงชนะ
ธนกร วังบุญคงชนะ

ธนกรยินดีเพื่อไทย-ภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาล เร่งแก้ปัญหาช่วงรอยต่อเปลี่ยนผ่าน ซัดวาทกรรม มีเราไม่มีลุง แบะท่าร่วมรัฐบาล วันนี้ไม่มีลุงแล้ว

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ สส.ปาร์ตี้ลิสต์และรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาล ว่าในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติ ตนไม่ได้อยู่ในกระบวนการเจรจา แต่เท่าที่ตนทราบ ยังไม่มี แต่อาจจะมีก็ได้ ตนไม่มีข้อมูล ทราบแต่ว่ายังไม่มีการประสานมา

โดยในวันนี้จะมีการประชุมพรรครวมไทยสร้างชาติในช่วง 16.00 น. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติกับนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ จะพูดคุยกัน และถ้าคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบ ซึ่งการร่วมรัฐบาลควรเป็นไปในนามพรรค

“ควรเป็นในนามพรรค เพราะการเมืองที่ดีต้องคุยกันผ่านกระบวนการของพรรค แต่ถ้ามีสมาชิกคิดเป็นอย่างอื่นก็เป็นสิทธิ์ของท่าน การโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นสิทธิ์ของ สส.แต่ละคนอยู่แล้ว แต่โดยส่วนตัวผมมองกระบวนการของพรรคมากกว่า” นายธนกรกล่าว

นายธนกรกล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยจะรวบรวมร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลได้แล้ว พรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเป็นการสมานฉันท์ปรองดอง เพราะก็เป็นทิศทางที่ดีที่เขาจัดตั้งรัฐบาลได้ และผมคิดว่าถ้าเดินแบบนี้ไม่น่าจะใช้เวลานานมาก อยากให้การจัดตั้งรัฐบาลให้เป็นไปได้โดยเร็ว เพราะประชาชนรออยู่ หลายปัญหาก็เริ่มมีมากขึ้นกว่าช่วงรอยต่อ คงต้องเร่งดำเนินการ

“วันนี้พวกเราก็ยังอยู่ แม้ไม่มีท่านนายกฯ (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ก็ยังอยู่ ดำเนินการตามนโบบายที่ท่านนายกฯ เคยให้ไว้ วันนี้ เรื่องสองลุงก็ยังมีอยู่อีก ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพรรคด้วย วันนี้ไม่มีลุงตู่อยู่ในพรรคแล้ว ท่านไม่ได้เล่นการเมืองแล้ว น่าจะจบได้แล้ว ทุกพรรคน่าจะคุยกันได้ ไม่น่าจะมีเงื่อนไข (สองลุง) อะไรแบบนี้ พรรคการเมืองที่จะร่วมรัฐบาลกันได้ ผมคิดว่าหลักคือนโยบายและแนวทางการทำงานของพรรค ไม่ควรที่จะไปดูมีเราไม่มีลุง มีลุงไม่มีเรา ผมคิดว่าเป็นวาทกรรม เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องแล้ว” นายธนกรกล่าว

รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และได้กล่าวกับสื่อมวลชนสั้น ๆ ก่อนเข้าร่วมเป็นประธานการประชุมว่า “ช่วยเสนอข่าวที่ดี ๆ บ้าง บ้านเมืองจะได้ไปต่อ” ขณะที่วาระที่น่าสนใจและสำคัญ อาทิ สำนักงบประมาณเปลี่ยนโฆษกสำนักงบประมาณ

กระทรวงสาธารณสุข ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบำบัดรักษา หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. …. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต การออกในอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การแก้ไขรายการในใบอนุญาต การดำเนินการของผู้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกำกับดูแล และการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. ….

กระทรวงคมนาคม ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน (กสอ.) พ.ศ. …. และการกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่และประโยชน์อย่างอื่นของ กสอ.และคณะอนุกรรมการ

การกำหนดประโยชน์ตอบแทนสำหรับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ของคณะกรรมการการบินพลเรือน
กระทรวงยุติธรรม ร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกและสกัดสารสำคัญจากฝิ่น และกำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกและสกัดสารสำคัญจากพืชเห็ดขี้ควาย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย พ.ศ. ….

กระทรวงแรงงาน ร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2566