โฆษกรัฐบาลแจงการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุม ครม.

นายชัย วัชรงค์

หมอชัย โฆษกรัฐบาล ชี้แจงเว็บ “ประชาชาติธุรกิจ” พาดหัวรุนแรง ยืนยัน ทำต่อเนื่องมา 20 ปีแล้ว

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่มสื่อสารระหว่างสำนักโฆษกกับผู้สื่อข่าวทำเนียบรัฐบาล ถึงกรณีเว็บไซต์ข่าวประชาชาติ พาดหัวข่าวโดยใช้ข้อความรุนแรง อาจทำให้ผู้รับสารเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงว่า ขอชี้แจงดังนี้ เรื่องดังกล่าว เป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบแนวทางปฏิบัติ ในการรักษาความลับของราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ครม. และการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน ซึ่งกระทำต่อเนื่องกันมาย้อนหลังกว่า 20 ปี

นายชัยกล่าวว่า โดยเรื่องดังกล่าวเป็นปกติ ในการแจ้งผู้เข้าร่วมประชุม ครม.ถึงแนวทางปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญคือ ไม่เผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ในที่ประชุม ครม. โดยเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา อาจมีความอ่อนไหว และมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ/หรือผลประโยชน์แห่งชาติ

แต่หากเรื่องที่เป็นมติเห็นชอบ/อนุมัติแล้ว สามารถเผยแพร่สื่อสารได้ตามเหมาะสม

“เรื่องใดมีผลกระทบอ่อนไหว ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรงเป็นผู้ชี้แจงหลัก และให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และอำนาจให้ข่าวสารการประชุม-มติ-การดำเนินงาน ครม. และชี้แจงต่อสาธารณชน หากมีการเสนอข่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง” นายชัยกล่าว