ครม. แต่งตั้ง บิ๊ก กระทรวงต่างประเทศ 8 ราย

ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการบริหารระดับสูง ประจำกระทรวงการต่างประเทศจำนวน 8 ราย

วันที่ 3 มีนาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.วันนี้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ คือการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 8 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 1.นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก, 2.นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการกงสุล

3.น.ส.ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ อธิบดีกรมพิธีการทูต ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา, 4.นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพิธีการทูต, 5.นายพลพงศ์ วังแพน รองอธิบดีกรมอาเซียน ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอาเซียน

6.นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, 7.น.ส.กษมา สืบวิเศษ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และ 8.นายภูบดี ลออเงิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป