รมว.มหาดไทย ชี้ปลดล็อกเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นอำนาจตัดสินใจของหัวหน้าคสช.

แฟ้มภาพ

14 พ.ย. 2560 เวลา 8.30 น. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุม ครม.ในวันนี้ถึงกรณีการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีการปลดล็อกคำสั่ง คสช. ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ตอนนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานท้องถิ่นยังไม่เรียบร้อย เเละกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ยังไม่เรียบร้อยเช่นกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะรอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่ยังไม่แล้วเสร็จ

โดยการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้น พล.อ.อนุพงษ์ ตอบว่า เป็นเรื่องของหัวหน้าคสช. เป็นผู้ตัดสินใจ หากกฎหมายทั้งหมดเรียบร้อยและมีการสั่งการเป็นนโยบายมา กระทรวงมหาดไทยก็พร้อมดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทั้งการดำเนินการเรื่องทะเบียนราษฎร ส่วนการอำนวยการเลือกตั้งก็เป็นหน้าที่ของ กกต.