เปิดประวัติ 4 รองผู้ว่ากทม. ทีมชัชชาติ ดีกรีไม่ธรรมดา รวมทุกวงการ

เปิดประวัติ 4 รองผู้ว่ากทม. ทีมชัชชาติ

เปิดประวัติรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทีม “ชัชชาติ” ดีกรีไม่ธรรมดา รวมทุกวงการ นักวิชาการ ข้าราชการ กทม. ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 13.19 น. ที่ผ่านมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พร้อมกับการเปิดตัวทีมผู้บริหาร กทม. ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล

ผู้อำนวยการ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) วิศวกรรมโยธา, Carnegie Mellon University และปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตจาก Carnegie Mellon University รวมทั้งปริญญาโทสาขาวิชานิติศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำกัด, กรรมการอิสระ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล (ภาพจากมติชน)

2. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม

อดีตรองผู้ว่าฯ กทม.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เคยเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. แล้วเป็นผู้อำนวยการ (ผอ.) เขตบางกอกใหญ่ เขตจอมทอง จตุจักร และทวีวัฒนา ต่อมาเป็นรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กทม. ก่อนเกษียณอายุราชการด้วยตำแหน่ง รองปลัด กทม.

หลังจากเกษียณได้เพียง 19 วัน “พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง” ผู้ว่าฯกทม. ทาบทามให้มาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ กทม. มอบหมายให้รับผิดชอบ 6 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย

1.สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2. สำนักการโยธา 3. สำนักการระบายน้ำ 4. สำนักสิ่งแวดล้อม 5. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 6. สำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หลังจากดำรงตำแหน่งระยะหนึ่ง นายจักกพันธุ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อ พล.ต.อ.อัศวิน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สาเหตุมาจากแรงกดดันให้เซ็นอนุมัติผลการประกวดราคา ดำเนินโครงการเตาเผาขยะ 2 แห่งที่ถูกภาคเอกชนร้องเรียนว่า มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางราย

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม (ภาพจากมติชน)

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสาขาบริหารรัฐกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ปริญญาโทด้านการบริหารสาธารณะ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ปริญญาเอก (การบริหารสาธารณะและนโยบาย), School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh, USA ประกาศนียบัตรด้านการบริหารและการจัดการสาธารณะ, University of South Florida, USA

อาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาตั้งแต่ปี 2541 นอกจากนั้นยังเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการจัดการภัยพิบัติ ทั้งไทยและองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลก รวมทั้งเป็นคณะทำงานที่ปรึกษาในหลายชุด อาทิ คณะอนุกรรมการสำนักงานข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเข้าไปดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช (ภาพจากมติชน)

4. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ร่วมก่อตั้ง SATARANA (สาธารณะ) เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำงานเรื่องการพัฒนาเมือง และเป็นหนึ่งในทีมกลุ่มเมล์เดย์ (Mayday) ผู้ออกแบบปรับปรุงป้ายหยุดรถเมล์รูปแบบใหม่ ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Trawell และเจ้าของกิจการ Once Again Hostel และ Luk Hostel ย่านเยาวราช และ Locall.bkk แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี

หลังจากเริ่มก่อตั้ง Once again Hostel ได้ประมาณ 6 เดือน เริ่มมีประเด็นการไล่รื้อป้อมมหากาฬ ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน Stakeholder จึงเริ่มทำงานขับเคลื่อนทางสังคมมากขึ้น

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ (ภาพจากมติชน)