ประยุทธ์สั่งลดธงครึ่งเสา 3 วัน อาลัย ฟรา มาร์โก ลุซซาโก

ธงชาติไทย
PHOTO : MATICHON ONLINE

“ประยุทธ์ จันทร์โอชา” สั่งราชการ-รัฐวิสาหกิจ ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร อาลัย “ฟรา มาร์โก ลุซซาโก” 15-17 มิ.ย.65

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสา

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วย ฟรา มาร์โก ลุซซาโก เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร

เพื่อไว้อาลัยแด่ ฟรา มาร์โก ลุซซาโก ในวันพุธที่ 15 – วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 รวม 3 วันทำการ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสาตามกำหนดวันดังกล่าว

ประยุทธ์สั่งลดธงครึ่งเสา 3 วัน ฟรา มาร์โก ลุซซาโก