“คมนาคม” เคาะเพิ่ม 12 ถนนวิ่ง 120 กม./ชม.ในปี 64 นี้

“คมนาคมยูไนเต็ด” เคาะ 12 เส้นทาง เตรียมอัพสปีดความเร็ว 120 กม./ชม. ในปี 64 นี้ เผยทุกสายทางได้วิ่งไม่เกิน ธ.ค. 64 นี้ “ทางหลวง” แย้มมีอีก 47 เส้นทางรออัพสปีดเพิ่มถึงปี 71 ด้าน “ทางหลวงชนบท” เคาะ 6 เส้นทางอัพสปีด 120 “ราชพฤกษ์ – ชัยพฤกษ์” มาแน่ปี 65 โว! เส้นทางนำร่องสายเอเชียไร้เรื่องร้องเรียน

วันที่ 14 พ.ค. 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การประชุมติดตามนโยบายกำหนดความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พบว่าตั้งแต่เริ่มนำร่องนโยบายนี้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วงบางปะอิน – พยุหะคีรี ระยะทาง 50 กม.นั้น พบว่าสามารถดำเนินการเป็นไปได้ด้วยดี และยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สะดวกในการใช้เส้นทางในช่วงดังกล่าว 

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) และ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) พิจารณาเส้นทางที่จะสามารถขยายผลการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้น โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้  

เปิดโผ 12 ถนนวิ่ง 120 ปี 64

สายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง (ทล.)  

1. สายทางที่ดำเนินการได้ภายในปี 2564 โดยใช้งบประมาณของ ทล. จำนวน 6 สายทาง ขณะนี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงป้ายและเครื่องหมายจราจร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 ได้แก่  

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ช่วงบ่อทอง – มอจะบก จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร 
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงสนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 10.0 กิโลเมตร 
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ช่วงคลองหลวงแพ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 11.0 กิโลเมตร 
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ช่วงบางนา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 15.0 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงทางน้ำหนองแขม – บ้านหว้า – วังไผ่ จังหวัดนครสวรค์ ระยะทาง 25.72 กิโลเมตร 
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วงอ่างทอง – ไชโย – สิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ – โพนางดำออกจังหวัดอ่างทอง -สิงห์บุรี ระยะทาง 63.0 กิโลเมตร 

2.สายทางที่ดำเนินการภายในปี 2564 โดยใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวน 6 สายทาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงกำแพงกั้น ติดตั้งป้าย เครื่องหมายจราจร และระบบ ITS คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 ได้แก่ 

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ช่วงเขาวัง – สระพระ ช่วงที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 6.9 กิโลเมตร 
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ช่วงเขาวัง – สระพระ ช่วงที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 ช่วงบางแค – คลองมหาสวัสกดิ์ กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 9.8 กิโลเมตร 
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ช่วงนาโคก – แพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 24.6 กิโลเมตร 
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ช่วงเทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 10.0 กิโลเมตร 
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงหนองแค – สวนพฤษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 26.0 กิโลเมตร 

ปี 65 เคาะวิ่งอีก 2 เส้นทาง

3.สายทางที่จะดำเนินการในระยะถัดไปโดยใช้งบเหลือจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 2 สายทาง ได้แก่ 

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงต่างระดับคลองหลวง-ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 6.82 กิโลเมตร 
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงประตูน้ำพระอินทร์ – หนองแค จังหวัดอยุธยา ระยะทาง 27.18 กิโลเมตร 

 

ตุน 47 เส้นทาง ทยอยเคาะยาวถึงปี 71

4.สายทางที่จะดำเนินการในปี 2565 – 2571 อีกจำนวน 47 สายทาง โดยใช้เงินกู้จากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) 


ทางหลวงชนบท เคาะ 6 เส้นทาง วิ่ง 120

สายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่  

 1. ถนนราชพฤกษ์ (นบ.3021) จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 25.2 กิโลเมตร  
 2. ถนนนครอินทร์ (นบ.1020) จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 12.4 กิโลเมตร 
 3. ถนนชัยพฤกษ์ (นบ.3030) จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 11.18 กิโลเมตร 
 4. ถนนข้าวหลาม (ชบ.1073) จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 4.98 กิโลเมตร 
 5. ถนนบูรพาพัฒน์ บ้านฉาง (รย.1035) จังหวัดระยอง ระยะทาง 7.41 กิโลเมตร 
 6. ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ชม.3029) จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 26.10 กิโลเมตร 

ประเดิม “ราชพฤกษ์ – ชัยพฤกษ์” ปี 65

สำหรับเส้นทางที่สามารถดำเนินการได้ 2 เส้นทางแรก ประกอบด้วย ถนนราชพฤกษ์ และถนนนครอินทร์  ซึ่งจะใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในต้นปปี 2565 และอีก 4 เส้นทางจะสามารถเปิดให้บริการได้ปลายปี 2565  

เข้มเช็กอุบัติเหตุสายนำร่อง กำหนดมาตรการป้องกัน 

นายศักดิ์สยาม กล่าวตอนท้ายว่า ได้สั่งการให้ ทล. นำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วงบางปะอิน-พยุหคีรี (ช่วงอยุธยา-อ่างทอง) ระหว่าง กม. 4+100 ถึง กม. 50+000 ซึ่งเป็นเส้นทางนำร่องที่สามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ 120 กม./ชม. ในระยะแรก ตั้งแต่ปี 2563 – 2564 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อที่จะนำมากำหนดมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุสำหรับ การดำเนินการในระยะต่อไป 

รวมทั้งมอบหมายให้ ทล. และ ทช. เร่งรัดการดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และการใช้เงินกู้จากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เพื่อให้สามารถขยายผลการดำเนินการเพิ่มเติมสายทางต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และให้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ