ประกาศแล้ว! กฎกระทรวงขยายเวลาใช้อาคารอื่นทำโรงแรมออกไปอีก 3 ปี

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงของมหาไทย ขยายเวลาข้อกำหนดการใช้อาคารประเภทอื่นมาทำธุรกิจธุรกิจโรงแรม ที่จะสิ้นผลการบังคับใช้ในวันที่ 18 ส.ค. นี้ ออกไปอีก 3 ปี รวมเป็น 8 ปี เหตุยังมีผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ดำเนินการอยู่จำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 ลงนามโดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากข้อกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 ซึ่งกำหนดให้ใช้บังคับได้ 5 ปี จะสิ้นผลการบังคับใช้ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นี้ แต่ยังมีอาคารที่ยังไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้ได้รับใบรับรองการดัดแปลงการดัดแปลงอาคารหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมได้อยู่เป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทอื่นมีระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอาคารให้มีลักษณะหรือมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารตามที่กำหนด และสามารถขอใบรับรองการดัดแปลงอาคาร หรือขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อประกอบธุรกิจดรงแรมได้ สมควรขยายเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงออกไปจากเกิม 5 ปี เป็น 8 ปี

และกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครองครองอาคารดังกล่าวต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ใบรับรองการดัดแปลงอาคาร หรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจFรงแรมภายใน 8 ปี นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันมีโรงแรมที่นำอาคารประเภทอื่นมาใช้ประโยชน์และประกอบธุรกิจในลักษณะเป็นการให้บริการที่พักเหมือนโรงแรม หรืออีกนัยหนึ่งเป็นโรงแรมนอกระบบ หรือผิดกฎหมายทั่วประเทศรวมกว่า 4 หมื่นแห่ง

ในจำนวนนี้มีบางส่วนที่ปรับปรุงแก้ไขอาคารและยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายไม่ถึง 2 หมื่นแห่ง หลังรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรน เพราะต้องการดึงให้เข้ามาจดทะเบียนเป็นโรงแรมอยู่ในระบบ ที่เหลือหรือกว่า 2 หมื่นแห่ง ยังประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ