นิวรอล พ็อกเก็ต สตาร์ทอัพชั้นนำของโลกด้าน AI เปิดสาขาในไทย

นิวรอล พ็อกเก็ต สตาร์ทอัพชั้นนำของโลกด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจดจำภาพ  (Image Recognition Artificial Intelligence หรือ AI) จากประเทศญี่ปุ่น ประกาศจัดตั้ง บริษัท นิวรอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งถือเป็นสำนักงานแห่งแรกในต่างประเทศที่จะให้บริการเต็มรูปแบบ โดยมี คุณคาซึมะ ทาเคนะกะ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทฯมีแผนที่จะส่งพนักงานจากประเทศญี่ปุ่นให้มาทำงานร่วมกับทีมงานในประเทศไทย และสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยและขยายธุรกิจต่อไปยังตลาดอาเซียน


กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณ คาซึมะ ทาเคนะกะ (ซ้ายสุด)

บริษัทนิวรอล พ็อกเก็ต ผู้นำในโครงการเมืองอัจฉริยะมากกว่า 40 โครงการทั่วประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี Edge AI เพื่อช่วยให้เกิดเมืองอัจฉริยะที่ปลอดภัย และสะดวกสบาย    กลุ่มลูกค้าของบริษัทมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเทคโนโลยีนี้สามารถใช้ช่วยอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ จัดระเบียบพื้นที่ในเมือง ห้างสรรพสินค้า คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่     ศูนย์ลอจิสติกส์ สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ลูกค้าหรือเมืองต้องเผชิญผ่านการวิเคราะห์การจราจรและการเคลื่อนที่ของผู้คน

การที่ประเทศไทยมีการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทำให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ความแออัดของการจราจร มลพิษ และ อุบัติเหตุนี้ถือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา นิวรอล กรุ๊ป มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่สังคมไทยกำลังเผชิญโดยนำความรู้ความชำนาญมาใช้กับการพัฒนาเมืองใหม่ในตลาดอาเซียนเพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะระดับโลก เทคโนโลยี Edge AI ของบริษัทฯซึ่งมีการประมวลผลในตัวนี้ถือว่าเป็นระบบการเก็บข้อมูลที่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายว่าด้วยการปกป้องความเป็นส่วนตัวที่มีการประกาศในเดือนมิถุนายนในปีพ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

นิวรอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) และ นิวรอล พ็อกเก็ต หวังที่จะสานต่อภารกิจ “ทำให้โลกสะดวกสบายและผู้คนมีความสุข” บริษัทฯจะมุ่งมั่นพัฒนาและให้บริการเพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะที่ปลอดภัย มั่นคง สะดวกสบาย พร้อมกับรักษาความเป็นส่วนตัวของทุกคน

Website : https://www.neuralpocket.com

Neural Pockets Corporation สำนักงานประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์


อีเมล: [email protected]