ประกันชีวิตควบการลงทุน “โตเกียว บียอนด์” ช่วยลดหย่อนภาษีปลายปี

ประกันชีวิตควบการลงทุน “โตเกียว บียอนด์” ช่วยลดหย่อนภาษีปลายปี

“โตเกียว บียอนด์” แผนประกันชีวิตควบการลงทุนใหม่ จากโตเกียวมารีนประกันชีวิต บริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้ ที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือกรมธรรม์ เพราะเป็นแบบประกันควบการลงทุนที่ “ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง”  ทำให้ผู้ถือกรมธรรม์สามารถนำเงินมาลงทุนได้มากกว่าแผนประกันควบการลงทุนตัวอื่นๆ ตั้งแต่ปีแรก 

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มลูกค้าทุกช่วงอายุ ที่สนใจเก็บออมเงินเพื่อสร้างหลักประกันความคุ้มครองชีวิต รวมทั้งการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว ด้วยการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนมากประสบการณ์ ที่ได้รับการคัดสรรจากบริษัท นับเป็นแบบประกันที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า เพราะสามารถเลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยได้ เริ่มต้นตั้งแต่ 5 เท่าจนถึงสูงสุด 200 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง) ด้วยการเก็บเงินเพียงเดือนละหลักพัน เพื่อมีโอกาสสร้างหลักประกันความคุ้มครองหลักล้าน และผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองยาวไปจนครบสัญญาที่อายุ 99 ปี หรือหากมีความจำเป็นต้องการใช้เงิน ก็สามารถเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญาได้ เพียงผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย 11 ปี ขึ้นไป ก็จะได้รับเงินเวนคืนกรมธรรม์เต็มตามมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมการถอนเงินคืนจากกรมธรรม์ แน่นอนว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันที่ผู้เอาประกันภัยอาจจากไปก่อนวัยอันสมควร ทุนประกันภัยที่ผู้รับประโยชน์จะได้รับ คือทุนประกันชีวิต บวกด้วยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

สรุปจุดเด่นของ “โตเกียว บียอนด์” ที่เหนือกว่าแผนประกันชีวิตควบการลงทุนอื่น ๆ 

  1. ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย สำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง ผู้ถือกรมธรรม์ สามารถนำเงินมาลงทุนได้มากกว่าแผนประกันควบการลงทุนตัวอื่นๆ ตั้งแต่ปีแรก
  2. ได้โอกาสรับผลตอบแทนสูง ด้วยการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนที่มากประสบการณ์ที่ได้รับการคัดสรรจากบริษัท
  3. เบี้ยประกันที่ยืดหยุ่น โดยสามารถเลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยเองได้เริ่มต้นตั้งแต่ 5 เท่า จนถึงสูงสุด 200 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง) และสามารถใช้สิทธิ์หยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ (Premium Holiday)
  4. สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง หรืออื่น ๆ ได้
  5. หากมีความจำเป็นต้องการใช้เงิน สามารถเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญาได้ เพียงผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย 11 ปี ขึ้นไป ก็จะได้รับเงินเวนคืนกรมธรรม์เต็มตามมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมการถอนเงินคืนจากกรมธรรม์
  6. ให้ความคุ้มครองยาวจนถึงอายุรับประกันภัย 99 ปี หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
  7. กรณีเสียชีวิตทุนประกันภัยที่ผู้รับประโยชน์จะได้รับ คือทุนประกันชีวิต บวกด้วยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สนใจติดต่อ www.tokiomarine.com  หรือ 02-650-1400

Advertisment