ผู้ประกันตน ม.40 ยังไม่ได้เงินสมทบคืน 2 แสนคน ผูกพร้อมเพย์ก่อน 8 ก.ย.

ชดเชย ประกันสังคม

ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มยังไม่ได้รับเงินสมทบคืน รีบผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ก่อน 8 กันยายน 2565 เตรียมจ่ายรอบ 2 วันที่ 14-16 กันยายนนี้

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่รัฐบาลให้ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 (ม.33, ม.39 และ ม.40) จากเดิม 5% เหลือฝ่ายละ 1% ของค่าจ้าง โดยมีกำหนดลด 2 งวด งวดแรก 6 เดือน คือ สิงหาคม 2564-มกราคม 2565 และต่อเนื่องอีก 6 เดือน คือ กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2565

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่คืนเงินสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ชำระเงินสมทบมาเต็มจำนวนมาทั้ง 2 งวดว่า จะได้รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการคืนเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระ โดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน ดังนี้

รอบที่ 1 โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 ผ้านเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 2,884,909 ราย โอนเงินสำเร็จคิดเป็นเงิน จำนวน 402,289,546 บาท และพบผู้ประกันตนจำนวน 250,508 ราย ที่โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน จำนวน 243,992 ราย

Advertisment

นายบุญสงค์ย้ำถึงผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินคืน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ว่าตนเองอยู่ในกลุ่มที่โอนเงินเข้าบัญชีไม่สำเร็จด้วยสาเหตุใด เช่น บัญชีปิดหรือยังไม่เปิดบัญชี ให้ไปติดต่อธนาคารด่วน

สำหรับท่านที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก่อนวันที่ 8 กันยายน 2565 นี้

นายบุญสงค์กล่าวด้วยว่า ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ยังไม่ได้รับเงินคืนในรอบแรกไม่ต้องกังวล สำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มยังไม่ได้รับเงินคืนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ พร้อมกับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 ในรอบ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 นี้แน่นอน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง