โอกาสสุดท้าย ม.33-39 เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566

Hospital
ภาพ: Adhy Savala/unsplash

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 อยากใช้สิทธิเปลี่ยนโรงพยาบาล ต้องรีบ สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ปีละ 1 ครั้ง ใช้สิทธิก่อน 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น แจ้งเปลี่ยนได้ผ่านช่องทางไหนบ้าง มาดูกันเลย

วันที่ 29 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถแจ้งขอเปลี่ยนโรงพยาบาล/สถานพยาบาลประกันสังคมได้ปีละ 1 ครั้ง สำหรับปีนี้แจ้งเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ส่วนการเปลี่ยนระหว่างปี ทำได้กรณีมีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน หรือพิสูจน์ทราบว่าผู้ประกันตนมิได้มีการเลือกสถานพยาบาลด้วยตนเอง โดยให้ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลภายในระยะเวลา 30 วัน

ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล

ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได้ 5 ช่องทาง โดยโรงพยาบาลที่เลือกต้องตั้งอยู่ในจังหวัดที่ทำงานหรือพักอาศัยในปัจจุบัน หรือจังหวัดรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว และมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

1. Line Official Account (ไลน์) โดยเพิ่มเพื่อน @ssothai แล้วกด “ลงทะเบียน รับสิทธิแจ้งเตือน” ก็สามารถเปลี่ยนหรือเช็กสิทธิสถานพยาบาล/โรงพยาบาล ได้ทันที

Advertisment

2. เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หัวข้อโรงพยาบาลที่เปิดรับในปี 2566 ได้ที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/3QGSIA2

3. แอปพลิเคชัน SSO Connect

4. โทร. สายด่วน 1506

5. ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง

Advertisment

การเปลี่ยนสถานพยาบาล

1) ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02) ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

2) ทำรายการผ่าน www.sso.go.th

 3) ทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect

4) ทำรายการผ่าน Line Official SSO โดยเพิ่มเพื่อน @ssothai

แจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล

– ผู้ประกันตน ม.33 จะแจ้งผ่านนายจ้าง

– ผู้ประกันตน ม.39 จะแจ้งเป็นหนังสือ หรือ SMS

สำหรับผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ กรณีผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง