เตือนผู้ประกันตน ม.39 เงินในบัญชีต้องพอหักค่าสมทบ วันที่ 15 ทุกเดือน

ประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม เตือนผู้ประกันตน ม.39 จ่ายเงินสมทบด้วยวิธีหักบัญชีธนาคาร นำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน เพื่อป้องกันการสิ้นสภาพ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้อำนวยความสะดวกในการชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 หลายช่องทาง โดยมีกำหนดชำระเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

สำหรับช่องทางการชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถชำระได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  • จ่ายเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
  • หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่ 1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 4) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 5) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 6) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ 7) ธนาคารออมสิน
  • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven)
  • เคาน์เตอร์ CenPay Powered By บุญเติม
  • เคาน์เตอร์ บุญเติม Bill Payment
  • เคาน์เตอร์เทสโกโลตัส
  • จ่ายเป็นธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์

นายบุญสงค์กล่าวด้วยว่า ล่าสุดตัวเลขผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ยังชำระเงินสมทบมีจำนวน 1,722,772 คน โดยผู้ประกันตนเลือกวิธีการจ่ายเงินสมทบมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 869,454 คน รองลงมา อันดับที่ 2 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการ จำนวน 800,555 คน อันดับที่ 3 จ่ายเงินสมทบ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา จำนวน 52,763 คน

การที่ผู้ประกันตนเลือกวิธีจ่ายเงินสมทบโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในระบบการจ่ายเงินสมทบ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สำนักงานประกันสังคมพร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม

โดยร่วมกับธนาคารในความตกลง มีขั้นตอนเพียงผู้ประกันตนยื่นหนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝากธนาคารที่ธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีไว้ โดยผู้ประกันตนนำสำเนาหนังสือยินยอมฯ ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารได้รับรองลายมือชื่อแล้ว พร้อมแบบคำขอส่งเงินสมทบและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ประกันตน มายื่น ณ สำนักงานประกันสังคมที่ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนไว้

“เนื่องจากธนาคารจะตัดบัญชีวันที่ 15 ของทุกเดือน จึงขอให้ผู้ประกันตนนำเงินเข้าบัญชีให้เพียงพอ จำนวน 432 บาท และนำฝากก่อนวันที่ธนาคารจะตัดเงินในบัญชี และหากเดือนใดวันที่ 15 ตรงกับวันหยุดธนาคารจะเลื่อนหักบัญชีในวันทำการถัดไป”


ทั้งนี้ การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันผู้ประกันตนมาตรา 39 สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจึงขอความร่วมมือผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เป็นปัจจุบัน เพื่อรับข้อความ SMS แจ้งการหักบัญชีเงินฝากธนาคารสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือ โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง