กยศ.ลงพื้นที่พบนักศึกษา ศรีสะเกษ-นครศรีธรรมราช ยังไม่ได้อนุมัติกู้ยืม

ก.ย.ศ.

กยศ. แจ้งความคืบหน้า ลงพื้นที่พบปะนักศึกษาที่ศรีสะเกษและนครศรีธรรมราช ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติการให้เงินกู้ยืมจากกองทุน ล่าสุดอนุมัติเงินกู้เพิ่มอีก 2,209 ราย ยืนยันนักศึกษาทุกคนหากมีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิกู้ยืม

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งความคืบหน้าการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาที่ จ.ศรีสะเกษ และ จ.นครศรีธรรมราช ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้

โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนฯ อยู่ระหว่างลงพื้นที่ไปพบนักศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ยังไม่ได้รับอนุมัติการให้เงินกู้ยืมจากกองทุน

โดยกองทุนได้มีการติดต่อนักศึกษาทางโทรศัพท์จากข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ และจากการลงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา

ในวันนี้กองทุนได้ดำเนินการอนุมัติการกู้ยืมอีกจำนวน 2,209 ราย และมีนักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน จำนวน 67 ราย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กองทุนฯจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้นักศึกษาทุกรายที่ติดปัญหามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ซึ่งนักศึกษากลุ่มที่ได้รับอนุมัติการกู้ยืม แล้วทางสถานศึกษาต้องให้นักศึกษาลงนามในสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและนำส่งแบบเบิกเงินกู้ยืมในระบบแล้ว ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินค่าครองชีพงวดแรกภายใน 7 วัน

โดยในวันที่ 8-9 ธันวาคมนี้ ทางกองทุนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลอื่น ๆ ของสถานศึกษาต่อไป


อย่างไรก็ตาม กองทุนขอยืนยันว่า นักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามและดำเนินการตามระเบียบที่กองทุนกำหนดจะมีสิทธิได้กู้ยืมอย่างแน่นอน