Home Tags เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

Tag: เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเจ้าคุณพระสินีนาฏเป็นประธานที่ปรึกษาฯ จัดงานอุ่นไอรัก-โครงการจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชหัตถเลขา 2 เรื่อง ดังนี้   เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ความว่า ตามที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโ...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้จัดทำภาพและประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

สำนักพระราชวัง เผยแพร่ภาพพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เมื่อ 22 ส.ค.2562 ที่ผ่านมา พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ...

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เพจเฟซบุ๊กสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ภาพและข้อความว่า วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพ...

ข่าวน่าสนใจ