หน้าแรก หัวข้อข่าว เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ข่าว: เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ย้อนดูประวัติ อดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ก่อนถูกถอนฐานันดรศักดิ์และยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชฯ

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 หลังจากราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศเรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร พ้นจากตำแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหาร ตลอดจนเรีย...

ประกาศราชกิจจาฯ ถอดฐานันดรศักดิ์ ยศทหาร เรียกคืนเครื่องราช “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี”...

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรีย...

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเจ้าคุณพระสินีนาฏเป็นประธานที่ปรึกษาฯ จัดงานอุ่นไอรัก-โครงการจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชหัตถเลขา 2 เรื่อง ดังนี้   เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไ...

โปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นผู้แทนพระองค์ตรวจเยี่ยมงานจิตอาสา

วันที่ 24 ก.ย.2562 เมื่อเวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” เป็นผู้แทนพระองค์...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้จัดทำภาพและประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

สำนักพระราชวัง เผยแพร่ภาพพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกั...

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เพจเฟซบุ๊กสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ภาพและข้อความว่า วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เจ้าพระคุณ สมเด็จ...
สถาปนาท่านผู้หญิงสินีนาฏ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

โปรดเกล้าฯ สถาปนาท่านผู้หญิงสินีนาฏ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง สถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี มีข้อความในประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรเม...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก แก่พันเอก(พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์ว...

เมื่อวันที 9 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปร...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พันเอก(พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า ...

ข่าวน่าสนใจ