Home Tags เดินตามดาวหมอทรัพย์ สวนพลู

Tag: เดินตามดาวหมอทรัพย์ สวนพลู

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านจะรู้ว่าสิ่งของจำพวกเครื่องประดับหายแต่ไม่รู้ว่าหายเมื่อไร ถามใครก็ไม่มีใครรู้ การติดต่อเจรจาในเรื่องเก่าๆ เป็นผลดี ความทรงจำต่างๆ เกี่ยวแก่การนัดพบและเรื่องราวที่ม...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านจะหวังสิ่งใดจากผู้อื่นไม่ได้เลย ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นหรือเป็นไปได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของท่านทั้งสิ้น เรื่องการเงินและอื่นๆ ที่เป็นผลประโยชน์ของท่าน ไม่เป็นไปตามเป้...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 28 ก.ย.-4 ต.ค. 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านมีอำนาจในการบริหารงานเต็มกำลัง หมู่คณะที่บ่อนทำลายท่านด้วยการติฉินนินทาต่างๆ หรือยักย้ายถ่ายเทไม่ทำตามอำนาจของท่านจะสลายตัวไปในไม่ช้า ไม่ควรเข้าไปใกล้ชิดเหตุการณ์ต่...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 14-20 กันยายน 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงจะติดโรคจากผู้อื่นโดยง่าย มีความคิดเป็นฝ่ายตรงข้ามกับผู้อื่น เช่น หุ้นส่วนผู้ร่วมงาน จะเข้มงวดกวดขันในการใช้สอยกับผู้ที่อยู่ในปกครองส่วนมาก มีควา...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 7-13 กันยายน 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านจะรู้สึกสบายใจที่มีกิจกรรมบางอย่างยุติไปจากชีวิตประจำวันของท่าน ได้รับข่าวดีจากบริวาร คู่หมั้นคู่สมรสนำลาภมาให้ ไม่ควรทำการต่างๆ ที่เป็นเรื่องเสี่ยงภัย ได้รับเงินสดก้...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 1-7 มิถุนายน 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านได้รับเงินสดก้อนหนึ่งเป็นของขวัญของกำนัล หรือรางวัลความดีความชอบ ได้ข่าวดีเรื่องกิจการงานและการนัดหมายต่างๆ ญาติมิตรและบริวารไม่ค่อยอยู่ในระเบียบวินัย มีผู้หลักผู้ใ...

ข่าวน่าสนใจ