แอตต้าประเมินปี 2567 นักท่องเที่ยวจีนตบเท้าเข้าไทย 7-8 ล้านคน

นักท่องเที่ยวจีน

แอตต้าประเมินเป้าหมาย ททท. นักท่องเที่ยวเข้าไทย 7-8 ล้านคน เป็นไปได้ เชื่อมาเลเซียเที่ยวไทย 4 ล้านคน เกาหลี-ญี่ปุ่นไม่น้อยหน้า เยือนไทย 3 ล้าน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ในปี 2567 ททท.กำหนดเป้าหมายประเทศไทยมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยว 3 ล้านล้านบาท โดยเกิดจากนักท่องเที่ยวชาวไทยออกเดินทางในประเทศ 200 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 1.08 ล้านล้านบาท

รวมกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย 35 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 87.5% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2562 สร้างรายได้ 1.92 ล้านล้านบาท ซึ่งฟื้นตัว 94% เมื่อเทียบกับปี 2562 ก่อนการระบาดของโควิด-19 ขณะเดียวกันในปี 2567

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวว่า สำหรับปี 2567 นั้น ททท.วางเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้ (Short-haul) เดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 25.8 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 74% ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด

โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากตลาดเอเชียตะวันออก จำนวน 12.48 ล้านคน กลุ่มประเทศอาเซียน 10.5 ล้านคน เอเชียใต้ 2.1 ล้านคน และออสเตรเลียและโอเชียเนีย 787,000 คน

จากจำนวนนักท่องเที่ยวดังกล่าว จะทำให้ประเทศไทยมีรายได้จากตลาดท่องเที่ยวระยะใกล้ จำนวน 1.2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 63% ของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศทั่วโลก เมื่อจำแนกตามกลุ่มตลาดแล้ว พบว่าเป็นรายได้จากตลาดเอเชียตะวันออก 6.58 แสนล้านบาท ตลาดอาเซียน 3.78 แสนล้านบาท ตลาดเอเชียใต้ 1.03 แสนล้านบาท และตลาดโอเชียเนีย 6 หมื่นล้านบาท

“ปี 2567 คาดว่าจีนจะเดินทางเข้าไทย 7-8 ล้านคน ขณะที่ตลาดญี่ปุ่นคาดว่าจะเดินทางเข้าไทย 1 ล้านคน ประกอบกับตลาดเกาหลีใต้ มาเลเซีย และอินเดียที่ฟื้นตัวมากขึ้น” นายธเนศวร์กล่าว

นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กล่าวเสริมว่า ประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้ในปี 2567 ที่ ททท.ตั้งไว้นั้น มีความเป็นไปได้ ทั้งจากตลาดเอเชียใต้ โอเชียเนีย รวมไปถึงตลาดจีนในปี 2567 นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางกับบริษัททัวร์น่าจะฟื้นตัวมากขึ้น คาดว่า นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะมีจำนวน 7-8 ล้านคน

ส่วนตลาดเกาหลีใต้และญี่ปุ่น คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยรวมประมาณ 3 ล้านคน ฮ่องกง 1 ล้านคน ไต้หวัน 7 แสนคน กลุ่มประเทศอาเซียน จำแนกเป็นนักท่องเที่ยวมาเลเซียจำนวน 4 ล้านคน สิงคโปร์ 1 ล้านคน เวียดนาม 1 ล้านคน อินโดนีเซีย 7 แสนคน ฟิลิปปินส์ 3-4 แสนคน ลาว 1.8 ล้านคน และพม่า 3 แสนคน


ทั้งนี้ ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่า ในปี 2562 ก่อนการระบาดของโควิด-19 นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นจำนวน 11.13 ล้านคน จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 39.91 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 27.9% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด