กรมทางหลวงเปิดให้บริการ 31 จุดกางเต็นท์ฟรี รับเที่ยวปีใหม่ 2567

ประชาชนกางเต๊นท์บนพื้นที่ที่กรมทางหลวงจัดไว้
ที่มาภาพ : กรมทางหลวง

กรมทางหลวงอำนวยความสะดวกนักเดินทาง เปิดจุดกางเต็นท์ฟรี 31 แห่งทั่วประเทศ​ 29 ธันวาคม 2566-4 มกราคม 2567 รับเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงจึงดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ให้บริการจุดกางเต็นท์ทั่วประเทศ สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปพักผ่อน พักค้างคืน พร้อมลานจอดรถ

โดยสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566-4 มกราคม 2567 ซึ่งจุดกางเต็นท์ที่ได้จัดเตรียมไว้นั้น มีจำนวน 31 แห่ง แบ่งเป็นภาคเหนือ 21 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง ภาคตะวันตก 3 แห่ง และภาคกลาง 2 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวของประชาชน

สำหรับพื้นที่กางเต็นท์นั้นจะตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้

จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง

 • หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 ตอน จอมทอง-ดอยอินทนนท์ กม.30+450
 • หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอน หนองโค้ง-กิ่วคอหมา กม.14+584
 • หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอน แม่ทะลาย-หัวโท กม.84+215

จังหวัดลำปาง 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงแจ้ห่ม ทล.1035 ตอน สำเภาทอง-สันติสุข กม.52+500

จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง

 • หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอน พาน-บ้านร่องขุ่น กม.896+845
 • หน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 ตอน ขุนห้วยไคร้-ผาตั้ง กม.63+500

จังหวัดน่าน 3 แห่ง

 • หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 ตอน เด่นชาติ-นาน้อย กม.69+485
 • หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 ตอน สะเกิน-สบทุ กม.82+000
 • หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 ตอน หลักลาย-บ่อเกลือ กม.67+110

จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงศิวิไล ทล.222 ตอน ท่ากกแดง-บึงกาฬ กม.102+526

จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงคำหอม ทล.213 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร (โค้งปิ้งงู)  กม.155+600

จังหวัดกำแพงเพชร 4 แห่ง

 • สำนักงานแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทล.1 ตอน ปากดง-นครชุม กม.453+076
 • หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอน โนนปอแดง-ปากดง กม.423+809
 • หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 ตอน นครชุม-วังเจ้า กม.476+553
 • หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.1117 ตอน คลองแม่ลาย-อุ้มผาง กม.55+000

จังหวัดตาก 5 แห่ง

 • หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอน วังเจ้า-ตาก กม.511+826
 • หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ตอน วังม่วง-แม่เชียงรายบน กม.560+449
 • หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา กม.115+550
 • หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง กม.88+050
 • หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอน อุ้มผาง-กะแง่คี กม.165+799

จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย-แม่สิน กม.184+219

จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอน วังทอง-เข็กน้อย กม.296+100

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ กม.23+600

จังหวัดเลย 3 แห่ง

 • หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ กม.266+737
 • หมวดทางหลวงปากชม ทล.211 ตอน ปากชม-เชียงคาน กม.148+350
 • หมวดทางหลวงภูเรือ ทล.21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ กม.376+834

จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง

 • หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.323 ตอน หนองสามพราน-แก่งประลอม กม.100+000
 • หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอน แก่งประลอม-ทองผาภูมิ กม.181+058

จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอน น้ำพุ-เมืองผาปกค้างคาว กม.43+550

จังหวัดอุทัยธานี 2 แห่ง

 • หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 ตอน บ้านไร่-บ้านใต้ กม.5+006
 • ศูนย์บำรุงทางและบริการประชาชน (เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงบ้านไร่) ทล.3011 ตอน บ้านไร่-บ้านใต้ กม.24+200

หากประชาชนมีความประสงค์ต้องการจองพื้นที่กางเต็นท์ สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทร.ฟรี ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) รวมทั้งสามารถจองด้วยตนเอง ณ จุดกางเต็นท์