ก.ท่องเที่ยวฯ เล็งยกระดับการท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้

“สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล” รัฐมนตรีการท่องเที่ยวฯ ร่วมคณะนายกฯ เศรษฐา ทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวใต้สุดใจ” ที่ปัตตานี ยะลา นราธิวาส หวังทางยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ร่วมกับคณะของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวใต้สุดใจ” ที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

โดยจะมีการพบปะประชาชนและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวของทั้ง 3 จังหวัด เพื่อรับฟังคนในพื้นที่ถึงโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา และยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่จะเชื่อมโยงทั้ง 3 จังหวัด หรือการเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนใต้กับจังหวัดในภูมิภาคอื่น

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับเมืองรองให้เป็นเมืองหลักด้านการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวถือเป็น 1 ใน 8 อุตสาหกรรมที่นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND ที่จะยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมโลก

โดยภายหลังลงพื้นที่ครบทั้ง 3 จังหวัดแล้ว ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมหารือยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ในปี 2566 ที่ผ่านมานั้น นางสาวสดาวรรณกล่าวว่า จังหวัดปัตตานีมีผู้เยี่ยมเยือน 442,382 คน แบ่งเป็นชาวไทย 341,890 คน ชาวต่างชาติ 100,492 คน อัตราการเข้าพักเฉลี่ย 48.22% ของจำนวนห้องพักในจังหวัด นักท่องเที่ยวมีอัตราการใช้จ่ายเฉลี่ย 1,468 บาทต่อคนต่อทริป

ขณะที่จังหวัดยะลา มีผู้เยียมเยือน 1.65 ล้านคน แบ่งเป็นชาวไทย 1.02 ล้านคน ชาวต่างชาติ 631,191 คน อัตราการเข้าพักเฉลี่ย 72.13% ของจำนวนห้องพักในจังหวัด นักท่องเที่ยวมีอัตราการใช้จ่ายเฉลี่ย 5,115 บาทต่อคนต่อทริป

ส่วนจังหวัดนราธิวาส มีผู้เยี่ยมเยือน 791,999 คน แบ่งเป็นชาวไทย  385,146  คน ชาวต่างชาติ 406,853 คน อัตราการเข้าพักเฉลี่ย 55.96% ของจำนวนห้องพักในจังหวัด นักท่องเที่ยวมีอัตราการใช้จ่ายเฉลี่ย 3,180 บาทต่อคนต่อทริป

โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวใน 3 จังหวัดชายแดนใต้อันดับ 1 คือ มาเลเซีย ตามด้วยอินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา และอินเดีย โดยอำเภอเบตงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย ที่ชื่นชอบอาหารและธรรมชาติ แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนห้องพัก

การยกเลิกการกรอกแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมืองหรือ ตม.6 ชั่วคราว ที่ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566- เดือนเมษายน 2567 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงเทศกาลและวันหยุด

ส่วนจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นความท้าทายในการโปรโมตการท่องเที่ยว ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ซึ่งการเดินทางของคณะนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จะได้หารือกัน โดยนายกรัฐมนตรีขอให้มองทุกอย่างเป็นโอกาสของประเทศไทย