การบินไทย เปิด 3 เส้นทางใหม่สู่เพิร์ท-โคลัมโบ-โกชิ อินเดีย

การบินไทย

“การบินไทย” เปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่ 3 เส้นทาง สู่เพิร์ท ออสเตรเลีย-โคลัมโบ ศรีลังกา-โกชิ อินเดีย เชื่อมต่อเครือข่ายการบิน

นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมให้บริการสู่ 3 จุดหมายปลายทาง ขยายเครือข่ายการบินให้ครอบคลุมความต้องการการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วยเส้นทางกรุงเทพฯ-เพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย กรุงเทพฯ-โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยจะเริ่มให้บริการในวันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป และเส้นทางกรุงเทพฯ-โกชิ ประเทศอินเดีย ซึ่งจะเริ่มให้บริการ 2 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

โดยเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เพิร์ท ทำการบินวันละ 1 เที่ยวบิน ซึ่งการเปิดเส้นทางบินสู่เพิร์ทในครั้งนี้ จะทำให้การบินไทยมีเที่ยวบินที่ให้บริการจากกรุงเทพฯ ไปออสเตรเลียรวม 3 เส้นทาง ได้แก่ ซิดนีย์ เมลเบิร์น และเพิร์ท

ส่วนเส้นทางไป-กลับกรุงเทพฯ-โคลัมโบ ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน และเส้นทางไป-กลับกรุงเทพฯ-โกชิ ให้บริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ จากการเพิ่มเส้นทางบินสู่โกชิในครั้งนี้ การบินไทยจะมีเที่ยวบินที่ให้บริการจากกรุงเทพฯ ไปยังอินเดียรวม 9 เส้นทาง ได้แก่ นิวเดลี มุมไบ เจนไน ไฮเดอราบาด เบงกาลูรู อาห์เมดาบัด กัลกัตตา กายา และโกชิ

นายกรกฎกล่าวด้วยว่า การเปิดให้บริการ 3 เส้นทางบินดังกล่าว นอกจากเป็นการรองรับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสาร ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับการบินไทย ด้วยการสร้างความแข็งแกร่งให้เครือข่ายการบินของการบินไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น พร้อมกับยกระดับการเป็นสายการบินที่มีเครือข่ายเชื่อมต่อภูมิภาคออสเตรเลีย และเอเชีย-แปซิฟิก ผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากยุโรปที่ต้องการเดินทางต่อไปยังเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและออสเตรเลีย ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในอีกทางหนึ่งด้วย