เกาะสิมิลัน พร้อมดูแลความปลอดภัย วอนนักท่องเที่ยวเชื่อฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่

เกาะสิมิลัน

หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ วอนนักท่องเที่ยวเชื่อฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่ พร้อมดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

วันที่ 12 เมษายน 2567 นาวาโทศักรินทร์ ซื่อสงวน ผู้บังคับหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน กล่าวว่า หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะสิมิลัน มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

ตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และทำกิจกรรมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน บริเวณหาดเจ้าหญิง เกาะเมียง หรือเกาะสี่ ซึ่งเป็นจุดที่ทำการอุทยานและบริเวณหาดเล็ก โดยจะมีการตรวจตราเรือที่อาจจะประสบอุบัติเหตุ การเล่นน้ำของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จำนวนมาก ขณะที่ในช่วงนี้ยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวภายในอุทยานฯจำนวนมากเช่นกัน

นาวาโทศักรินทร์กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้นักท่องเที่ยวเชื่อฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

อย่างไรก็ดี จะมีการจัดเตรียมระบบการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเกิดอุบัติเหตุไว้แล้ว โดยนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสายด่วนหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันผ่านสายด่วน 1696

Advertisment

เกาะสิมิลัน