เปิดชื่อ 18 สายการบินขอเข้าสุวรรณภูมิเพิ่มหลังเปิดประเทศ

เปิดชื่อสายการบินขอลงสุวรรณภูมิ
REUTERS/Soe Zeya Tun

เปิดรายชื่ออีก 18 สายการบิน ขอทำการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขณะที่เดือน พ.ย. มี 2,008 เที่ยวบิน แลนด์ดิ้งสุวรรณภูมิ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 18/2564 ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข

มีการรายงานภาพรวมเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังการเปิดประเทศ ซึ่งข้อมูลจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระบุว่า มีสายการบินที่ขอทำการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเพิ่มอีก 18 สายการบิน ได้แก่

 1. ANA
 2. Air India
 3. Air China
 4. Swiss Air
 5. Mahan Air
 6. Gulf Air
 7. British Airways
 8. China Airlines
 9. EVE Air
 10. Ethiopian
 11. Philippine Airlines
 12. Srilankan Airlines
 13. Vietnam Airlines
 14. Airfrance
 15. KLM
 16. Aeroflot
 17. Finn Air
 18. Turkish Airlines

โดยจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ขอทำการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิในเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 2,008 เที่ยวบิน จาก 60 สายการบิน 56 เมือง ใน 42 ประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม)

นอกจากนี้ ยังมีสายการบิน JEJUair ที่ขอทำการบิน ณ สนามบินเชียงใหม่ รวมถึงสายการบิน Air Asia ที่ขอทำการบิน ณ สนามบินดอนเมือง และอีก 4 สายการบิน ได้แก่ 1.Edel Weiss Air 2.AirAsia (Kuala Lumpur) 3.Aeroflot และ 4.Finn Air ที่ขอทำการบิน ณ สนามบินภูเก็ต