หลักฐาน-มาตรการใหม่ เข้าอเมริกา มีผล 8 พ.ย. นี้ เช็กเลย !

หลักฐาน-มาตรการใหม่ เข้าอเมริกา มีผล 8 พ.ย. นี้ เช็กเลย !
ภาพจาก pixabay

รัฐบาลสหรัฐ ประกาศปรับเปลี่ยนมาตรการเดินทางเข้าประเทศ มีผลตั้งแต่ 8 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป

วันที่ 5 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand เปิดเผยว่า รัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศปรับเปลี่ยนมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักฐานการฉีดวัคซีน

ผู้โดยสารที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกัน หรือมีถิ่นพำนักในสหรัฐ ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครบถ้วนก่อนขึ้นเครื่องบิน โดยวัคซีนที่สหรัฐ ยอมรับประกอบด้วยวัคซีนที่ อย.สหรัฐ อนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Authorization: EUA) ในสหรัฐ และวัคซีนที่ WHO อนุญาตให้ใช้กรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Listing) ได้แก่

วัคซีนแบบ 1 โดส คือ Janssen/J&J และวัคซีนแบบ 2 โดส คือ Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, BIBP/Sinopharm และ Sinovac ซึ่งผู้ที่ถือว่าฉีดวัคซีนครบถ้วนจะต้องได้รับวัคซีนแบบ 1 โดส หรือ 2 โดสเข็มสุดท้าย อย่างน้อย 2 สัปดาห์ขึ้นไปก่อนวันเดินทาง ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนแบบ 2 โดส สามารถ mix and match ประเภทของวัคซีนได้

ทั้งนี้ ข้อกำหนดการฉีดวัคซีนดังกล่าวไม่รวมถึงผู้มีสัญชาติอเมริกัน ผู้มีถิ่นพำนักในสหรัฐ และลูกเรือ ตลอดจนมีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มคนบางประเภท อาทิ ผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ทางการทูตและราชการ ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้มีหลักฐานทางการแพทย์ว่าไม่สามารถรับวัคซีน ผู้เดินทางจากประเทศที่ขาดแคลนวัคซีนและมีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำกว่าร้อยละ 10 ตามรายชื่อที่สหรัฐ กำหนดด้วยการตรวจลงตราประเภทที่ไม่ใช่ B1/B2 หรือการเดินทางกรณีฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐ เป็นต้น

ผลตรวจโควิด-19

ผู้โดยสารทุกสัญชาติที่อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ต้องแสดงหลักฐาน (1) ผลตรวจโควิด-19 เป็นลบก่อนขึ้นเครื่องบิน โดยผู้ได้รับวัคซีนครบโดสต้องตรวจภายใน 3 วันก่อนวันเดินทาง และผู้ที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดสต้องตรวจภายใน 1 วัน ก่อนวันเดินทาง


โดยต้องเป็นผลตรวจแบบ viral test ประกอบด้วย การตรวจแบบ Nucleic Acid Amplification (NAAT) test รวมถึงแบบ RT-PCR หรือการตรวจแบบ antigen test ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศต้นทาง

หากใช้ชุดตรวจด้วยตนเอง (self-test kit) จะต้องเป็นชุดตรวจที่ได้รับอนุญาตจาก อย. สหรัฐ และมีแพทย์ของผู้ผลิตชุดตรวจร่วมกระบวนการตรวจทางไกล (telehealth) และออกหลักฐานตามข้อกำหนดของ CDC สหรัฐ หรือ (2) หลักฐานการติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 90 วันก่อนการเดินทาง และหลักฐานการได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้เดินทางได้เนื่องจากหายแล้ว สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสารทุกคนจะถูกส่งไปยังศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ CDC เพื่อตรวจสอบและติดตามผู้โดยสารที่มีโอกาสติดเชื้อหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเมื่ออยู่ในสหรัฐอเมริกา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ