โควิดสายพันธุ์ใหม่ WHO ตั้งชื่อ “โอไมครอน” เป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวล

ตั้งชื่อโควิดสายพันธุ์ใหม่แล้ว

องค์การอนามัยโลก (WHO) ตั้งชื่อเชื้อโควิดกลายพันธุ์ตัวใหม่ที่พบในแอฟริกาใต้ว่า “โอไมครอน” พร้อมประกาศให้เป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวล 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะที่ปรึกษาทางเทคนิกด้านวิวัฒนาการเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ถูกเรียกประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน เพื่อประเมินสถานการณ์การระบาดของไวรัสสายพันธุ์ B.1.1.529. ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรายงานการพบไวรัสสายพันธุ์นี้ครั้งแรกในแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

จากหลักฐานต่าง ๆ บ่งชี้ว่าไวรัสชนิดนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อันตรายในทางระบาดวิทยา ทางคณะที่ปรึกษาฯจึงแนะนำ WHO ว่า ไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวควรได้รับการประกาศให้เป็น เชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวล (Variants of Concern หรือ VOC) และ WHO ได้ประกาศให้ B.1.1.529 เป็น เชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวล ชื่อ “โอไมครอน”

ด้วยเหตุนี้ ประเทศต่าง ๆ จึงขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

– ปรับปรุงความพยายามในการเฝ้าระวังและลำดับเหตุการณ์ เพื่อให้เข้าใจถึงการแพร่กระจายของไวรัสสายพันธุ์นี้

– ส่งผลการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (whole genome sequencing) ที่สมบูรณ์ และนิยามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไปยังฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น ฐานข้อมูลกลางโควิด-19 โลก หรือ GISAID ซึ่งสามารถประสานงานกับประชาคมระหว่างประเทศได้ รวมถึงสามารถดำเนินการตรวจสอบภาคสนาม และประเมินผลในห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นของไวรัสสายพันธุ์นี้ในทางระบาดวิทยา

– รายงานเคสผู้ติดเชื้อ/คลัสเตอร์แรกเริ่ม ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวลไปยัง WHO ผ่านกลไกของกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) ซึ่งสามารถประสานงานกับประชาคมระหว่างประเทศได้ รวมถึงสามารถดำเนินการตรวจสอบภาคสนาม และประเมินผลในห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นของไวรัสสายพันธุ์นี้ในทางระบาดวิทยาและความรุนแรง อีกทั้งยังมีมาตรการด้านสาธารณสุขและสังคมที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการวินิจฉัย การตอบสนองต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันชนิดสลายไวรัส หรือลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับบุคคลทั่วไปให้ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด ซึ่งรวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขและสังคมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เช่น การสวมหน้ากากอนามัยที่กระชับพอดี การล้างมือ การเว้นระยะห่าง การปรับปรุงการระบายอากาศภายในอาคาร หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด และการฉีดวัคซีน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า โควิดสายพันธุ์โอไมครอน จัดเป็นเชื้อกลายพันธุ์ชนิดที่ 5 ที่ WHO จัดให้เป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวล ต่อจากอัลฟา เบตา แกมมา และเดลตา ขณะที่อีก 2 สายพันธุ์ ได้แก่ แลมบ์ดาและมิว ที่สร้างความกังวลก่อนหน้านี้ ยังเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในความสนใจ (Virant of Interest) ซึ่งมีความร้ายแรงต่ำกว่า

 

Advertisement