พระราชทานอภัยโทษ เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง-พระพันปีหลวง

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ. 2565

พระราชทานอภัยโทษ 12 สิงหา 65

พร้อมแสดงบัญชีลักษณะความผิดท้ายพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ดังนี้

บัญชีลักษณะความผิด 1 พระราชทานอภัยโทษ 12 สิงหา

บัญชีลักษณะความผิด 2

บัญชีลักษณะความผิด 3