“มติชน” ผนึกพันธมิตร มอบหนังสือ 1 ล้านบาท สร้างชุมชนอุดมปัญญา

เครือมติชนบริจาคหนังสือ มูลค่า 1 ล้านบาท ผ่านโครงการชุมชนอุดมปัญญาตั้งเป้าสร้างท้องถิ่นเข้มแข็ง พินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบ

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ที่อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบหนังสือและนิตยสารในโครงการชุมชนอุดมปัญญา มูลค่า 1 ล้านบาท โดยมีนายวรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธาน บมจ.มติชน นางสาวสุดารัตน์ วันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและโฆษณา บมจ.มติชน นายชลิต กิติญาณทรัพย์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท งานดี จำกัด นายนฤตย์ เสกธีระ กรรมการผู้จัดการ บจก.งานดี และคณะเป็นผู้มอบ

สำหรับการมอบหนังสือและนิตยสารในครั้งนี้ เครือมติชนมอบหนังสือและนิตยสารมูลค่า 1 ล้านบาท กระจายหนังสือไปหลายจังหวัดทุกภูมิภาคในประเทสไทย โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ได้แก่

 • โรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ กรุงเทพฯ
 • เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 • เทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา อ.จะนะ จ.สงขลา
 • โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
 • โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม อ.แหลมงอบ จ.ตราด

นอกจากนี้ยังมอบหนังสือและนิตยสารให้แก่กลุ่มโรงเรียนเพิ่มเติม ประกอบด้วย

 • โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 • โรงเรียนบ้านเขาวง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 • โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
 • โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง อ.เขาสมิง จ.ตราด
 • โรงเรียนบ้านหนอง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 • โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ อ.สารภี เชียงใหม่
 • โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
 • โรงเรียนวัดดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 • โรงเรียนวัดปะโอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
 • โรงเรียนวัดเทพชุมนุม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เครือมติชนมอบหนังสือ 1 ล้านบาท
(ซ้าย) วรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และ (ขวา) พินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี

ความเหลื่อมล้ำ เข้าถึงหนังสือ

จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติโดยการสนับสนุนของยูนิเซฟในปี 2558-2559 พบว่า มีเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ ถึง 6 ใน 10 คน มีหนังสือเด็กอยู่ที่บ้านไม่ถึง 3 เล่ม ส่วนเด็กที่มีหนังสือเด็กอยู่บ้านมากกว่า 10 เล่มนั้น มีเพียงร้อยละ 14 เท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่ายิ่งเด็กมาจากครอบครัวที่ขาดแคลน ก็ยิ่งเข้าถึงหนังสือได้น้อยลงและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ

ด้วยเหตุนี้ โครงการชุมชนอุดมปัญญาจึงมีความสำคัญต่อการร่วมแก้ปัญหาการเข้าถึงหนังสือคุณภาพของด็กไทย โดยโครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2565 จากแนวคิดของนางสาวปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการส่งมอบหนังสือและนิตยสารที่มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ชุมชน เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

ที่ผ่านมา บมจ.มติชน มีแนวคิดส่งเสริมชุมชนมาเป็นลำดับ ผ่านทางโครงการและกิจกรรมหลากหลาย เช่น การจับมือกับคาราบาวกรุ๊ป เปิด “บาวบุ๊ค” แผงหนังสือคู่ชุมชนในร้าน “ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต” ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของความพยายามนำหนังสือเข้าสู่ชุมชนให้ได้มากที่สุด, โครงการมอบหนังสือแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 45 แห่ง ภายใต้โครงการ “45 ปี มติชนส่งมอบความรู้ สู่สังคมไทย” ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง” ซึ่ง บมจ.มติชน ร่วมกับมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และมูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์,

โครงการส่งมอบหนังสือให้มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ภายใต้โครงการ “ส่งมอบความรู้สู่สังคม” โดยหนังสือที่ส่งมอบ ประกอบด้วย หนังสือหมวดสารคดี จำนวน 19 เล่ม นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน จำนวน 24 เล่ม นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ จำนวน 25 เล่ม และนิตยสารศิลปวัฒนธรรม จำนวน 12 เล่ม, โครงการทำมากว่า 20 ปี ของเครือมติชน ในการระดมทุนหาหนังสือดีเข้าห้องสมุด 250 โรงเรียน ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้น

หนังสือกระดาษยังมีค่า ไม่แพ้ e-book

นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยการมอบหนังสือถือเป็นการทำสิ่งที่เพิ่มคุณค่า (value added) ให้กับสังคม เพราะเป็นปัจจัยที่จุดประกายความคิด ต่อยอดอาชีพ สอนการใช้ชีวิต และให้ความสุขแก่คนทุกคน

ชุมชนหลายแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ยังขาดแคลนหนังสือดี ๆ ไปช่วยพัฒนาทักษะและสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ให้พวกเขามีความรอบรู้ ซึ่งหนังสือในเครือมติชนมีหลายด้าน ครอบคลุมความรู้ทุกสาขา เช่น การเมือง รัฐศาตร์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ ศิลปะ อาหารการกิน การประกอบอาชีพ เป็นต้น

“ที่ผ่านมาผมได้ร่วมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ กับเครือมติชนเกี่ยวกับการบริจาคหนังสือ ซึ่งการบริจาคหนังสือเป็นความสนใจส่วนตัวผมด้วย โดยที่ผ่านมาผมบริจาคให้ห้องสมุด และมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง และจากนี้จะมีการสนับสนุนด้านการอ่านไปเรื่อย”

นายพินิจกล่าวด้วยว่า ถึงแม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในปัจจุบน ทำให้เกิดเทคโนโลยี e-book (อิเล็กทรอนิกส์บุ๊ค) แต่ต้องยอมรับว่า หนังสือที่ทำจากกระดาษจะไม่สูญหาย และจะกลายเป็นของเก็บสะสมที่มีค่า จะกลายเป็นของเก่าที่หายาก ซึ่งบางเล่มในต่างประเทศ ราคาเป็นแสน

มติชนมอบหนังสือ 1 ล้านบาท

ร่วมกับพันธมิตร ให้องค์ความรู้แก่ชุมชน

นายวรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการชุมชนอุดมปัญญา เริ่มต้นเมื่อปีที่แล้ว (ปี 2565) ซึ่งในปีนั้นเป็นการบริจาคหนังสือในเขตกรุงเทพฯ โดยเราเห็นว่าห้องสมุดประชาชนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มีหลายแห่งแต่มีหนังสือไม่เพียงพอ จึงเชิญชวนผู้รักหนังสือและเห็นประโยชน์ของการอ่านจัดซื้อหนังสือและนิตยสารรวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาทมอบให้

“พอมาปีนี้ เราได้พบปะหลายองค์กรในงานวันเกิดมติชน ก้าวสู่ปีที่ 46 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 และได้พูดคุยถึงวัตถุประสงค์การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผ่านการอ่านหาความรู้จากหนังสือ ก็มีผู้บริหารหลายท่านสนใจและร่วมบริจาคเงินสนับสนุนหนังสือ จนรวบรวมได้ 1 ล้านบาท เช่น บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เพื่อเป็นทุนจัดหาหนังสือส่งไปชุมชนต่าง ๆ ในหลายภูมิภาคในครั้งนี้ โดยเราได้รทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความรู้ด้านพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาว่าชุมชนไหนมีความจำเป็นต้องการหนังสือ”

สำหรับโครงการบริจาคหนังสือของเครือมติชนจัเดินหน้าต่อไปทุกปี โดยผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนโครงการชุมชนอุดมปัญญาสามารถติดต่อได้ที่ นายคมสัน สินสุขภัณฑ์ โทร. 02-589-0020 ต่อ 3353 หรือ 086-810-2173 อีเมล์ [email protected]

เครือมติชนมอบหนังสือ 1 ล้านบาท
(ซ้าย) สุดารัตน์ วันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและโฆษณา บมจ.มติชน และ (ขวา) ธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เครือมติชนมอบหนังสือ 1 ล้านบาท
(ซ้าย) ชลิต กิติญาณทรัพย์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท งานดี จำกัด และ (ขวา) กิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง
เครือมติชนมอบหนังสือ 1 ล้านบาท
ชวรัตน์ พงศ์สถาพร รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Commercial บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
เครือมติชนมอบหนังสือ 1 ล้านบาท
ยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา