ฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือสาหัส จุดความร้อนไทยพุ่งอีก 1,813 จุด

จุดความร้อน

GISTDA เผยฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือยังสาหัส ค่าฝุ่นสูงมีผลกระทบต่อสุขภาพ จุดความร้อนไทยพุ่งอีก 1,813 จุด ‘แม่ฮ่องสอนสูง’ ทะลุกว่า 200 ไมโครกรัม จุดความร้อน 569 จุด

วันที่ 30 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงาน
สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของวันที่ 30 มีนาคม 2567 พบ 9 จังหวัดทางภาคเหนือ มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีแดง ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ #แม่ฮ่องสอน 210.2 ไมโครกรัม #เชียงใหม่ 140.8 ไมโครกรัม #เชียงราย 128.6 ไมโครกรัม
#ลำพูน 122.2 ไมโครกรัม #พะเยา 115.6 ไมโครกรัม #ลำปาง 111.1 ไมโครกรัม #น่าน 92.9 ไมโครกรัม #ตาก 88.6 ไมโครกรัม และ #แพร่ 88.3 ไมโครกรัม

ในขณะที่อีก 21 จังหวัดมีค่าเกินมาตรฐานในระดับสีส้ม ที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ กระจายโซนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ประชาชนควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมาโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครเช้าวันนี้พบว่าทุกเขตคุณภาพอากาศดีไปจนถึงอากาศดีมาก

พร้อมกันนี้ได้จัดทำ ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,813 จุด ข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 930 จุด ตามด้วยพื้นที่ป่าสงวน 615 จุด พื้นที่เกษตร 127 จุด แหล่งชุมชนและอื่นๆ 73 จุด พื้นที่ สปก. 55 จุด รวมถึงพื้นที่ริมทางหลวง 13 จุด สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนมากที่สุด คือ #แม่ฮ่องสอน 569 จุด

ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนต่อเนื่อง โดยสูงสุดวานนี้อยู่ที่เมียนมา 3,783 จุด ตามด้วยไทย 1,813 จุด ลาว 1,352 จุด เวียดนาม 178 จุด มาเลเชีย 91 จุด และกัมพูชา 68 จุด