สภาดัตช์ผ่านฉลุย กม.ดักฟัง เปิดทางหน่วยข่าวกรองสอดแนมข้อมูลกลุ่มคนจำนวนมาก

รอยเตอร์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า วันเดียวกันนี้วุฒิสภาเนเธอร์แลนด์ผ่านความเห็นชอบในร่างกฎหมายที่เปิดทางให้หน่วยงานด้านข่าวกรองของประเทศตรวจตราสอดส่องข้อมูลด้านการข่าวได้กว้างขวางมากขึ้น และยังจะเพิ่มอำนาจในด้านอื่นๆ ให้แก่หน่วยงานด้านข่าวกรองด้วย ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มคนจำนวนมากได้ในทันที

การผ่านความเห็นชอบในร่างกฎหมายนี้ถือเป็นการขจัดอุปสรรคสุดท้ายที่มีต่อ “กฎหมายดักฟัง” ที่เป็นที่โต้เถียงและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งจากวงการศาลและกลุ่มผู้สนับสนุนสิทธิส่วนบุคคลในโลกออนไลน์ โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ที่ผ่านความเห็นชอบด้วยเสียงท่วมท้น จะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนนี้

บิทส์ ออฟ ฟรีดอม กลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิทางออนไลน์เตือนว่า ร่างกฎหมายนี้จะทำให้หน่วยข่าวกรองทางทหารและพลเรือนของเนเธอร์แลนด์มีโอกาสที่จะสอดแนมข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ตได้จำนวนมาก โดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลที่ชัดเจน กลุ่มนักเคลื่อนไหวยังคัดค้านการเก็บข้อมูลที่คิดว่าสำคัญของหน่วยงานด้านข่าวกรองต่างๆ ไว้ในระยะเวลา 3 ปี และต่อต้านความเป็นไปได้ที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันกับหน่วยข่าวกรองของรัฐบาลต่างชาติ อย่างไรก็ดี รัฐบาลโต้แย้งว่าการได้รับอำนาจเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงของชาติที่มีมากขึ้นในโลกยุคใหม่และการใช้อำนาจของหน่วยงานเหล่านี้ก็จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบของคณะทำงานที่คอยกำกับดูแลอยู่

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Advertisment