ประกาศเกณฑ์คัดคนขายหวยรายเดิม ยืนยันตัวตนภายในงวด 16 เม.ย.

สถิติสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 10 ปี

กองสลากออกประกาศให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิมปี 2558 ยืนยันตัวตน “เป็นผู้จำหน่ายสลากจริง” ตั้งแต่งวด 16 มี.ค.-งวด 16 เม.ย. 65 พร้อมกำหนดขั้นตอนตรวจสอบ 2 วิธี หาผู้ขายหวยราคา 80 บาท

วันที่ 4 มีนาคม 2565 พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ดำเนินการโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา และให้มีสลากราคา 80 บาท จำหน่ายแก่ประชาชน

ล่าสุด สำนักงานสลากฯได้ออกประกาศ วันที่ 4 มีนาคม 2565 เรื่อง ให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิม ปี 2558 ยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริง พร้อมกับได้กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ คัดกรองหาผู้จำหน่ายสลากจริงในราคา 80 บาท สำหรับผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิม ปี 2558 ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสำนักงานสลากฯ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 16 มีนาคม 2565 ถึงงวดวันที่ 16 เมษายน 2565 โดยมีขั้นตอน ดังนี้

วิธีที่ 1 ให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ดาวน์โหลด QR Code ที่เว็บไซต์ www.สลาก80.net และพิมพ์ QR Code มาติดไว้ที่บริเวณจุดจำหน่ายสลากของตน และขอให้ประชาชนผู้ซื้อสลากช่วยแจ้งยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงในราคา 80 บาท อย่างน้อยงวดละ 100 คนโดยประชาชนผู้ซื้อสลากจะต้องเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชั่น Line : @glolottery (Line OA ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) และขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ซื้อสลาก Scan QR Code ส่งผ่านระบบ Line : @glolottery เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริง

วิธีที่ 2 ให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำการสมัครแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และให้ทำการจำหน่ายสลากด้วยการซื้อ-ขายผ่านระบบแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” อย่างน้อยจำนวน 200 ใบต่องวด

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จะดำเนินการทั้ง 2 วิธีควบคู่กัน คือ ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ซื้อสลาก Scan QR Code เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงในราคา 80 บาท และการจำหน่ายสลากด้วยการซื้อ-ขายในราคา 80 บาท ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” จะต้องมีการยืนยันจากประชาชนผู้ซื้อสลากว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงผ่าน QR Code อย่างน้อย 50 คนต่องวด และการจำหน่ายสลากผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” อย่างน้อยจำนวน 100 ใบต่องวด

พันโทหนุนกล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกัน สำนักงานสลากฯจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากด้วยตนเองจริงในราคา 80 บาท ตามจุดจำหน่ายที่ได้ลงทะเบียนไว้อีกด้วย พร้อมกับขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้ายืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” หากมีปัญหาขอให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 – วันที่ 16 เมษายน 2565


อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบว่าผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานสลากฯฉบับนี้ โดยไม่แจ้งเหตุจำเป็น พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา สำนักงานสลากฯจะสงวนสิทธิไม่นำชื่อเสนอต่อคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไป ท้ายนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ (Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2528-9999 ในวันและเวลาทำการ

พันโทหนุน ศันสนาคม ผอ.กองสลาก

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ