เช็กที่นี่! ม.39-40 ขยายวันยื่นทบทวนสิทธิถึง 31 ต.ค. รับเงิน 5,000 บาท

แรงงานอิสระที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 กลุ่มตกหล่น 29 จังหวัด ที่สมัครภายในวันที่กำหนด หากไม่ได้รับสิทธิเยียวยา สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ถึง 31 ตุลาคมนี้

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานประกันคม (สปส.) ได้ทยอยโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด​ (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด คนละ 5,000 บาท

ตามกำหนดไทมไลน์ของแต่ละกลุ่มจังหวัด ได่แก่ กลุ่ม 10 จังหวัด (กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) กลุ่ม 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา) และกลุ่ม 16 จังหวัด (นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี) พบว่า ผู้ประกันตนที่มีสิทธิตามเงื่อนไขส่วนใหญ่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

แต่ยังมีผู้ประกันตนบางส่วนที่พบว่าตนเองมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ครบถ้วน คือ สัญชาติไทย ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด แต่ตรวจสอบสถานะตนเองในระบบ www.sso.go.th/eform_news ของสำนักงานประกันสังคม แจ้งว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” จึงพลาดการโอนเงินเยียวยาที่ผ่านมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้โอกาสให้กลุ่มผู้ประกันตนที่ตกหล่น สามารถ “ยื่นทบทวนสิทธิ” รับเงินเยียวยาได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยให้ลดการเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่ใช้วิธีส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน


สำหรับขั้นตอนผู้ทบทวนสิทธิมีดังนี้

  • โหลดแบบฟอร์มโดย คลิกที่นี่
  • ปริ้นแบบฟอร์มออกมา กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และลงลายมือชื่อ
  • แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม เช่น แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
  • นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน (อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้) แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้ที่มีสามารถยื่นทบทวน ต้องเป็นผู้ประกันตนที่มีสถานะ active หรือเป็นผู้ที่สมัครเป้นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกตามวันที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ คือ

  • กลุ่ม 10 จังหวัด (กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) สมัครมาตรา 40 ภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
  • กลุ่ม 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา) และอีก 16 จังหวัด (กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง) สมัครมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ