ดีป้า เปิดคอร์สติวเข้มทักษะดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดโครงการ “Digital Skills for Media Industry” อบรมทักษะความรู้เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมสื่อ มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนไทยให้ปรับตัวทันต่อบริบทสังคมยุคดิจิทัล ยกระดับให้เทียบเท่าตลาดโลก

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่รวดเร็วและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ดีป้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องเปลี่ยนผ่านไป อุตสาหกรรมดิจิทัล ต้องปรับจากท้องถิ่นเป็นระดับโลกให้ได้

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

อุตสาหกรรมดิจิทัลประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมหลักคือ ซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ, บริการดิจิทัล, ดิจิทัลคอนเทนต์ และสื่อสาร มีมูลค่ารวมกว่า 2.61 ล้านล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนหน้าเฉลี่ย 14% โดยอุตสาหกรรมที่ขยายตัวสูงที่สุด คือ บริการดิจิทัล ปี 2565 มีมูลค่ารวม 281,515 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 21%

และมีตัวเลขที่น่าสนใจจากกลุ่มนี้ที่สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมสื่อ ได้แก่ กลุ่มสื่อออนไลน์ (online media) มีมูลค่าอุตสาหกรรม 42,911 ล้านบาท เติบโต 19% และกลุ่มผู้ให้บริการโฆษณาออนไลน์ มีมูลค่าอยู่ที่ 22,119 ล้านบาท เติบโต 7%

สำหรับสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ประจำปี 2565 มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 40,518 ล้านบาท ที่น่าจับตาคือแอนิเมชั่น ปีที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 15% มูลค่ารวม 3,936 ล้านบาท ประเทศไทยถือเป็นแหล่งรับจ้างสำคัญของงานแอนิเมชั่น และ CG/VFX มีมูลค่าการส่งออกในปี 2565 มากถึง 2,610 ล้านบาท เติบโต 21%

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกิจการโทรทัศน์ กล่าวปาฐกถาพิเศษว่า การดิสรัปชั่นคือการทำลายที่สร้างสรรค์ไปสู่สภาวะการสื่อสารใหม่ เป็นการเปลี่ยนผ่านจาก analog ไปสู่ digital การปรับตัวเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ของอุตสาหกรรมสื่อ จะต้องมียุทธศาสตร์ใหม่ ๆ ในการสตรีมเซอร์วิสกับต่างประเทศ

ประเทศต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการใช้สื่อดิจิทัล คือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ซึ่งเนื้อหาคอนเทนต์ไทยถูกจับตาในต่างประเทศเช่นกัน โครงการ Digital Skills for Media Industry ตรงกับแผนแม่บทของ กสทช.ในการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรอุตสาหกรรมการสื่อสาร ต้องมีการรีสกิล มีทักษะใหม่ ๆ สามารถต่อสู้แข่งขันระดับนานาชาติได้

“เราต้องสู้ด้วยคน ถ้าคนไม่สามารถสร้าง storytelling ได้ ไม่สามารถปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อแข่งขันในเวทีนานาชาติได้ เราก็ไปต่อไม่ได้ โครงการนี้ต้องการให้สร้างสกิลใหม่ ๆ ในส่วนของดิจิทัล และแข่งขันในระดับนานาชาติได้”