กระทรวงวัฒนธรรม ขยายเวลาสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่สนามหลวง

สักการะพระบรมสารีริกธาตุที่สนามหลวง
ภาพจาก : ศูนย์ภาพมติชน

กระทรวงวัฒนธรรม อำนวยความสะดวกประชาชน ขยายเวลาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เป็น 08.00-21.00 น.

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สืบเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และเปิดให้ประชาชนเข้าสักการบูชา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-20.00 น.

ล่าสุด กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศขยายเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เป็นเวลาตั้งแต่ 08.00-21.00 น.

ทั้งนี้ จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ไปประดิษฐานใน 3 จังหวัดตามภูมิภาคต่าง ๆ ให้ประชาชนได้เข้าสักการบูชา ดังนี้

  • ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-20.00 น. ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม เวลา 09.00-20.00 น. ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
  • ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-20.00 น. ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง