กนอ.ลั่น 3 นิคมใน กทม. หายห่วง รับน้ำได้ไม่กระทบนักลงทุน-การผลิต

ชัชชาติหารือสถานการณ์น้ำ

กนอ. รายงานผู้ว่าฯ ชัชชาติ หลังลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำ ทั้ง 3 นิคม “ลาดกระบัง บางชัน อัญญธาณี” มีเขื่อนกั้นคลอง ระบบระบายน้ำ สมบูรณ์พร้อมรับน้ำหากฝนถล่ม ฝากถึงนักลงทุนหายห่วงไม่กระทบภาคการผลิต

วันที่ 29 กันยายน 2565 นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมบางชัน และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งได้ประชุมร่วมกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถึงความพร้อมรับมือและมาตรการป้องกันน้ำท่วม ว่า กนอ.ให้ความมั่นใจกับผู้ประกอบการและผู้พัฒนานิคมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบนิคม วางใจและไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วม เนื่องจาก กนอ.ได้มีการเตรียมแผนรับมือสถานการณ์น้ำ ดังนี้

1.การซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย 2.พร่องน้้าภายในพื้นที่ (ระดับพื้นถนนเฉลี่ย 1 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง) เพื่อเพิ่มพื้นที่การรับน้ำ 3.การขุดลอกรางระบายน้ำ คูคลองรอบพื้นที่ ตามแผนงานขุดลอกประจำปี 4.ติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยาถึงสภาพอากาศ โดยบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) ได้พร่องน้ำในพื้นที่เพื่อเตรียมรับฝน และได้มีการประสานงานกับทางสำนักการระบายน้ำ กทม.เพื่อระบายน้ำ 5.ประสานงานกับสำนักงานเขต สำนักป้องกันฯ กทม. เพื่อขอรับการสนับสนุน 6.มีระบบแจ้งเหตุทางอีเมล์ LINE SMS ถึงผู้ประกอบการกรณีที่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่

               

ทั้งนี้ การรับน้ำของนิคมอุตสาหกรรมบางชันสามารถระบายน้ำได้ 16,800 ลูกบาศก์เมตร/ชม. รองรับน้ำฝนของพื้นที่ได้ 65 มิลลิเมตร/ชม. ปริมาตรรางรับน้ำ 58,700 ลูกบาศก์เมตร และมีแนวเขื่อนของ กนอ.ยาว 5.7 กม.

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การหารือร่วมกันระหว่าง กทม. และ กนอ.ในครั้งนี้ เพื่อตรวจดูความพร้อมของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เนื่องจากมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ ซึ่งได้รับทราบว่า กนอ.มีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ กทม. 3 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมบางชัน และนิคมอุตสาหกรรมอัญญธาณี ซึ่งทุกนิคมเป็นแหล่งจ้างงาน เศรษฐกิจ เป็นจุดที่มีทั้งนักลงทุนไทยและต่างชาติลงทุน ดังนั้นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีคลองแสนแสบในพื้นที่ คลองหลอแหล มีการทำเขื่อนกั้นคลองแสนแสบ คลองบางชัน ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ปิดล้อม ซึ่งหากมีฝนตกประมาณ 60 มิลลิเมตร จะไม่มีการท่วมขัง โดยพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน สามารถรับน้ำได้มากกว่าประมาณ 170 มิลลิเมตร มีเพียงจุดอ่อนเดียวคือที่ วัดบำเพ็ญเหนือ ที่ไม่มีเขื่อน อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 น้ำไม่ท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือเรื่องการจัดการฝุ่น PM 2.5 ซึ่งที่ผ่านมา กนอ.ได้กำหนดค่ามาตรฐานของการระบายมลพิษทางอากาศ ในรูปแบบอัตราการระบายสารมลพิษจากแหล่งกำเนิด (Emission Loading) เพิ่มความเข้มงวดการกำกับดูแลผู้ประกอบการในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์และช่วงสถานการณ์วิกฤต โดยออกมาตรการป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 มีการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ตามวิธีการตรวจวัดที่เป็นไปตามหลักวิชาการในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.กำกับดูแล

โดยในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 3 แห่งในพื้นที่ กทม. มี CEMs 4 ปล่องภายในนิคมอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีการก่อสร้างน้อย การขนส่งก็ไม่น่าเกิดปัญหาในเรื่องของฝุ่นละอองมาก และกับชุมชนรอบข้างมีสัมพันธ์ที่ดีอย่างไรก็ตาม ตามที่ กทม.มีแผนสร้างบึงกระเทียม พื้นที่เขตบางชัน เป็นสวนสาธารณะ กนอ.ก็พร้อมให้ความร่วมในการกำเนินการอย่างเต็มที่