STA ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการขายแตะ 2 ล้านตันในปี’66

ศรีตรัง

STA ชูความสำเร็จในรอบปี 2565 ฝ่าความผันผวนของเศรษฐกิจโลก คาดปริมาณการขายยางธรรมชาติทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.5 ล้านตัน เติบโตจากปี 2564 ที่ 1.3 ล้านตัน หลังจากขยายกำลังการผลิตแล้วเสร็จอีก 6 โครงการในปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับที่ดีจากการจัดงานใหญ่ 2 งาน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยางในประเทศ สนับสนุนชาวสวนยางและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน พร้อมเปิดตัวแอป “ศรีตรังเฟรนด์ส สเตชัน” และบริการใหม่ “ซุปเปอร์ ไดรเวอร์” (Super Driver) ปี’66 วางแผนเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าเพิ่มปริมาณขายยางธรรมชาติรวม 2 ล้านตันต่อปี

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้นำในธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก เปิดเผยว่า ปี 2566 แม้ภาพรวมเศรษฐกิจอเมริกาและยุโรปมีความเสี่ยงเกิดภาวะถดถอย อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ จึงเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อดีมานด์ในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ บริษัทจึงวางแผนขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง และวางเป้าหมายเพิ่มปริมาณการขายยางธรรมชาติทุกประเภทเป็น 2 ล้านตัน

ส่วนภาพรวมปี 2565 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่บริษัทสามารถผลักดันการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากความไม่แน่นอนในการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคยางรายใหญ่

               
วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล
วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

โดยสามารถขยายกำลังการผลิตแล้วเสร็จรวม 6 โครงการ ได้แก่ 1) ขยายกำลังการผลิตยางแท่งที่โรงงานจังหวัดพิษณุโลก สกลนคร บึงกาฬ ตรัง และประเทศเมียนมา รวม 306,600 ตันต่อปี และ 2) ขยายกำลังการผลิตน้ำยางข้นที่โรงงานบึงกาฬ 52,560 ตันต่อปี ประกอบกับได้มุ่งเน้นการขายและทำการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้มีปริมาณการขายยางธรรมชาติทุกประเภทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 กว่า 1.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าตลอดทั้งปี 2565 จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.5 ล้านตัน เติบโตจากปี 2564 ที่ 1.3 ล้านตัน

อีกทั้งสามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยของธุรกิจยางธรรมชาติในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 อยู่ที่ 13% จากความสามารถบริหารจัดการที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทยังประสบความสำเร็จการจัดงานใหญ่ 2 งาน ได้แก่ งานบรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้มปี 6 และยางก้อนถ้วยคุณภาพดีสร้างสุข ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2565 และงานน้ำยางคุณภาพดี สร้างสุข ปี 3 เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการขนส่งยาง การผลิตยางก้อนถ้วยและน้ำยางให้มีคุณภาพที่ดี เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยางของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น และตอกย้ำถึงการดูแลสังคม โดยกิจกรรมทั้ง 2 งานดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวสวนยาง คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน

ขณะเดียวกันได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่นใหม่ “ศรีตรังเฟรนด์ส สเตชัน” (Sri Trang Friends Station) เพื่อให้บริการแก่ผู้ค้ายางธรรมชาติที่สนใจ สามารถลงทะเบียนสมัครใช้งานโปรแกรมรับซื้อยางในแอป ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมืออาชีพและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางไทยสู่ยุคดิจิทัล

พร้อมทั้งเปิดตัวบริการใหม่ “ซุปเปอร์ ไดรเวอร์” (Super Driver) ที่เปิดรับผู้ที่สนใจหารายได้เสริมด้วยการเป็นตัวแทนผู้รับ ส่ง รวบรวมยางธรรมชาติประเภทต่าง ๆ นำมาส่งยังโรงงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ เน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ชาวสวนยางหรือครอบครัวที่มีสวนยางหรือขนส่งยางขาย เพื่อสร้างอาชีพเสริม โดยผู้สมัครจะได้รับอุปกรณ์และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และมีโอกาสสร้างรายได้และเบี้ยขยันกว่า 18,500 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เป็น A แนวโน้ม Stable หรือคงที่ จากเดิม A- แนวโน้ม Positive สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันที่ดี ฐานะการเงินที่มั่นคง การรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และความสามารถชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยได้ตามกำหนด