DITTO-TEAMG เตรียมลงเสาเข็ม “สวนสัตว์แห่งใหม่” เตือนมิจฉาชีพหลอกลงทุน

สวนสัตว์ใหม่

DITTO-TEAMG ยืนยันเป็นผู้ดำเนินการโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่แต่เพียงรายเดียว ย้ำความพร้อมทั้งด้านการเงิน เครื่องมือ และทีมงาน ประกาศเตือนกลุ่มมิจฉาขีพ หากไม่หยุดพฤติกรรมหลอกลงทุน จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด ขณะที่ TEAMG เข้าเคลียร์พื้นที่เตรียมลงเสาเข็ม-ขุดบ่อน้ำ 

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DITTO แกนนำในบริษัทกิจการค้าร่วมอาร์เอสดีที ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ กล่าวว่า ตามที่มีข่าวกลุ่มมิจฉาชีพได้นำชื่อโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ไปหลอกลวงให้ผู้สนใจเข้ามาร่วมลงทุนนั้น ทั้ง DITTO และ TEAMG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเครื่องการันตีถึงฐานะการเงินที่มั่นคงและความพร้อมอย่างมากในการดำเนินโครงการนี้

ขณะเดียวกันสวนสัตว์แห่งใหม่ เป็น SMART ZOO คือเป็นสวนสัตว์ที่มีความทันสมัย ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานภายในสวนสัตว์ ซึ่ง DITTO มีความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่น เทคโนโลยีดิจิทัลทวิน และไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ซึ่งเป็นหัวใจในการบริหารจัดการ มีผลงานต่าง ๆ มากมาย ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี

นายฐกรกล่าวอีกว่า กรณีที่มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างนำเอาชื่อโครงการสวนสัตว์ไปหากิน ตามที่ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ได้ชี้แจงไปแล้ว และมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการนั้น ในส่วนของบริษัทกิจการร่วมค้าอาร์เอสดีที  บริษัทก็ได้มอบให้ฝ่ายกฎหมายเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด หากยังไม่ยุติการกระทำดังกล่าวก็จะดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไป

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า ในฐานะเป็นหนึ่งในกิจการค้าร่วมอาร์เอสดีที ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ คลอง 6 ธัญบุรีเฟสที่ 1 ขอยืนยันว่ากิจการค้าร่วมอาร์เอสดีที มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน

สำหรับในส่วนของ TEAMG ที่รับผิดชอบในงานบริหารโครงการและดำเนินการระบบสาธารณูปโภค ทั้งประปา สุขาภิบาล และระบบระบายน้ำในโครงการนั้น หลังจากได้รับอนุมัติให้เข้าทำงานในพื้นที่เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทางทีมงานได้เร่งทำการเคลียริ่งพื้นที่เอาวัชพืชและเศษซากวัสดุต่าง ๆ ออก เพื่อทำการรังวัดทวนสอบขนาดพื้นที่จริง และสำรวจค่าระดับพื้นที่เดิม เพื่อวางผังกำหนดแนวขอบเขตตามแบบในแต่ละโซน ซึ่งเนื้องานในส่วนนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่า 80%

ในขั้นตอนต่อไปจะเร่งงานขุดและถมดินโซนพื้นที่ด้านหน้าที่มีอาคารขนาดใหญ่อยู่หลายอาคาร ทั้งอาคารต้อนรับ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ ซึ่งขณะนี้ได้ขออนุมัติผ่านทางผู้ควบคุมงานแล้ว คาดว่างานโซนนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อให้ทีมงานเสาเข็มสามารถเข้าทำงานควบคู่กันไปได้ตามแผนที่วางไว้

สำหรับในส่วนของงานขุดดินเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำหน้าฝน ในโซนด้านหลังระหว่างการก่อสร้างโครงการ ตอนนี้มีทีมงานลงเต็มพื้นที่แล้ว และการทำงานที่ผ่านมาก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ คืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้  

ขณะเดียวกัน TEAMG ได้ทยอยนำเครื่องจักรต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่เข้าทำงานในพื้นที่เพิ่มเติม  และคาดว่าภายในสองสัปดาห์นี้จะมีการสร้างรั้วล้อมพื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดเพื่อความเรียบร้อย


ดร.อภิชาติกล่าวต่อไปอีกว่า TEAMG เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมานานถึง 45 ปี เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการบริหารโครงการ ระบบสาธาณูปโภค สิ่งแวดล้อม และระบบน้ำมานาน มีผลงานโครงการขนาดใหญ่มากมายเช่น เขื่อนกักเก็บน้ำทั้งในและต่างประเทศ มีทีมวิศวกรกว่า800 คน รวมทีมงานทั้งหมดกว่าพันคน นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง