ทาจิกิสถานดึงนักลงทุนไทยเยือน ชูฟรีวีซ่า พร้อมสิทธิพิเศษภาษีนักลงทุน

หอการค้าฯ พบเอกอัครราชทูตทาจิกิสถานสารต่อความร่วมมือ Asia Cooperation Dialogue ดึงทุนไทยเยือน ชูฟรีวีซ่า พร้อมสิทธิพิเศษภาษีนักลงทุน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนี้ได้ให้การต้อนรับนายอัครดะชีร เกาะดีรี (H.E. Mr. Ardasher Qodiri) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และคณะ พร้อมด้วยคุณจารุดล ตุลยกิจจา อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และกรรมการคณะกรรมการเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เข้าพบหารือ ณ หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ กรุงเทพฯ โดยได้หารือถึงประเด็นสำคัญหลายด้าน

“เอกอัครราชทูตกล่าวว่า ทาจิกิสถานมีรายได้หลักมาจากภาคการเกษตร, อุตสาหกรรม, เหมืองแร่, และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากมีโบราณสถานจำนวนมาก โดยปัจจุบันรัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน, ความเชื่อมโยงของการขนส่งและการสื่อสาร, ความมั่นคงทางอาหาร และการขยายการจ้างงาน”

พร้อมกันนี้ ทาจิกิสถานต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับไทยให้แน่นแฟ้นมากขึ้น โดยที่ผ่านมาทาจิกิสถานและไทย รวมถึงประเทศในเอเชียกลางได้สร้างความร่วมมือระหว่างกันภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD) ซึ่งมีประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่ม

ซึ่งในปัจจุบันทาจิกิสถานเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในประเทศมากขึ้นและมีมาตรการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจจากภาครัฐ เช่น ฟรีวีซ่า, การคุ้มครองภาษีแก่นักลงทุน รวมถึงการยกเว้นการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อน นี่จึงเป็นจุดดึงดูดให้นักลงทุนเข้าไปตั้งฐานการผลิตสินค้าต่าง ๆ ภายในประเทศทาจิกิสถาน เพื่อขยายโอกาสการค้าไปยังประเทศแถบเอเชียกลางมากยิ่งขึ้น

“ฝ่ายทาจิกิสถานได้เชิญภาคเอกชนไทยเยือนสาธารณรัฐทาจิกิสถาน เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเพื่อเยี่ยมชมเมือง ตลอดจนเปิดการหารือระหว่างผู้แทนภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ”

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายไทยมีข้อกังวลในเรื่องการขนส่งสินค้าและการเงินระหว่างไทยและทาจิกิสถานซึ่งยังมีความไม่เชื่อมโยงกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการซื้อ-ขายสินค้าในอนาคตได้ ในการนี้เอกอัครราชทูตรับทราบถึงข้อจำกัดและจะเร่งแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งการมาไทยครั้งนี้เอกอัครราชทูตได้มีโอกาสหารือกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและ EXIM Bank เพื่อขยายโอกาสทางการเงินอีกด้วย