วิสัยทัศน์ 8 ด้านของไทย

เศรษฐา ทวีสิน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แสดงวิสัยทัศน์ “IGNITE Thailand : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” เป็นการแสดงวิสัยทัศน์จากการเข้ามาบริหารประเทศครบ 6 เดือน โดยเท้าความถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้บดบังศักยภาพและแสงสว่างของประเทศไทย การเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้ ความสงบ ความสมัครสมานสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะให้โลกรับรู้ว่า แสงสว่างในประเทศไทยได้เกิดขึ้นแล้ว

พร้อมกันนี้ นายกฯเศรษฐา ได้แสดงวิสัยทัศน์ 8 ด้านที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นไปเป็น เบอร์ 1 ให้กับคณะรัฐมนตรี สภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดกระทรวง อธิบดี รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน รับฟังการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 8 ด้าน ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ ศูนย์กลางอาหาร ศูนย์กลางการบิน ศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล และศูนย์กลางทางการเงิน

นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จัดเป็นอุตสาหกรรมที่เลี้ยงคนไทยถึง 1 ใน 3 ของประเทศ สามารถทำรายได้เข้าประเทศมากกว่า 2.3 ล้านล้านบาท พร้อมกับกล่าวย้ำว่า การท่องเที่ยวคือ จุดแข็ง ของประเทศ ต่อไปมาตรการด้านการท่องเที่ยวจะต้องถูกดึงมาใช้ อาทิ การท่องเที่ยวเมืองรอง การเฟ้นหาซอฟต์พาวเวอร์ ด้านการเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพจากระบบการรักษาพยาบาลและความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์

การเป็นศูนย์กลางอาหาร จะส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อต่อยอดจากวลีที่ว่า ในน้ำมีปลาในนามีข้าวและมีเงินในกระเป๋า พร้อมกันนี้ยังได้แสดงความมั่นใจถึงการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล จากการมีความพร้อมของบุคลากรและสถานศึกษาที่จะพัฒนาในด้านนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ และการที่ไทยเป็นประเทศที่มีจุดแข็งทางด้านภูมิศาสตร์ ทำให้มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็น ศูนย์กลางทางด้านการบิน-การขนส่งของภูมิภาค โดยจะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การเพิ่มจำนวนถนน-ทางด่วนมอเตอร์เวย์-ท่าเรือน้ำลึก ไปจนกระทั่งโครงการลงทุนขนาดยักษ์อย่าง โครงการแลนด์บริดจ์

ทั้งหมดนี้ นายกรัฐมนตรีบอกว่า จำเป็นต้องมีความทะเยอทะยานให้มากกว่านี้ ไม่ใช่ความทะเยอทะยานของรัฐบาลแต่อย่างเดียว แต่ต้องเป็นความทะเยอทะยานของทุกคน จากศักยภาพตลาดที่แข็งแกร่งของประเทศไทยจะไปได้ไกลมากกว่านี้