เอกชนชำแหละปัญหาค่าไฟแพง เสนอตั้งทีมเฉพาะกิจ ผ่าตัดด่วน

ไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้า พลังงาน

เอกชนชำแหละปัญหาค่าไฟแพงจาก 4 จุดเสนอ ‘ตั้งทีมเฉพาะกิจ’ ผ่าตัดด่วน เปิดเสรีไฟฟ้า พร้อมสนับสนุนใช้โซลาร์เซลล์

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า โครงสร้างค่าไฟฟ้าบ้านเราสาเหตุที่แพง เพราะ 1) พึ่งพิงก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas : NG) มากเกินไป มายาวนาน ซ้ำร้ายขาดการจัดการที่ดีช่วงรอยต่อการเปลี่ยนผู้รับสัมปทานหลุมเอราวัณ และขาดการทำสัญญาระยะยาว (Long Term Contract)

การนำเข้า LNG ทั้งที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) เคยนำเสนอราคาต่ำจากมาเลเซีย และวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ราคา LNG พุ่งสูง

ค่าเอฟที (Ft) จากพลังงานฟอสซิล เช่น NG, ดีเซล เป็นต้นทุนส่วนเพิ่ม Cost Plus Basis ราคาผันผวนตามราคาพลังงานโลกและอัตราแลกเปลี่ยน ต่างจาก พลังงานหมุนเวียน (ที่ควรส่งเสริมมากกว่านี้) ซึ่งมาจากธรรมชาติ และเป็นพลังงานสะอาด ราคาต่ำ (ยกเว้น ที่เป็น Adder เช่นในอดีต)

และโครงสร้างต้นทุนรวมของ NG ที่ขาดการกำกับที่ดี และไม่เป็นตลาดเสรีมายาวนาน

Advertisment

“ข้อเสนอ ตั้งทีมเฉพาะกิจมืออาชีพเข้ามาผ่าตัดอย่างเร่งด่วน เพื่อเปิดเสรี ไฟฟ้า และพลังงานของประเทศ โดยระยะสั้น ภาครัฐต้องเร่งส่งเสริม Promote ให้มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทดแทนการนำเข้าพลังงานฟอสซิลให้มากที่สุด พร้อมส่งเสริมเทคโนโลยี Energy Storage System (ESS)”

2) ซัพพลาย (Supply) โรงไฟฟ้า Over Demand ประมาณ 50% จึงมีต้นทุนจากการที่ไม่ได้เดินโรงไฟฟ้า เช่น ค่าพร้อมจ่าย (AP) แฝงในค่า Ft ซึ่งข้อเสนอเรื่องนี้คือ ปรับสัญญาเดิมให้รัดกุมขึ้น, เพิ่มดีมานด์การใช้ เช่น EV Truck EV Bus, รวมทั้งการขายไฟฟ้าส่วนเกินให้ประเทศเพื่อนบ้าน

3) กลไกการบริหาร ทั้งระดับ Policy, Regulators และ Operators บางส่วน ยังขาดประสิทธิภาพและความเป็นมืออาชีพ ที่สำคัญการตัดสินใจใด ๆ ควรยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง

ดังนั้น ข้อเสนอสรรหาคนเก่งและคนดีมืออาชีพเข้ามาบริหาร หรือเป็นทีมที่ปรึกษาในทุกระดับ

Advertisment

และสุดท้ายเสนอ ข้อ 4) ส่งเสริมการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง (Energy Efficiency)

“ขอเปิดใจส่งความห่วงใย และข้อเสนอแนะต่อปัญหาค่าไฟฟ้า และพลังงาน บ้านเรา และขอเสนอแนวคิดเปิดผนึกให้ผู้เกี่ยวข้องได้ช่วยกันพิจารณาผลักดันตามความเหมาะสม”